👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1_Älvsjö_Undersökningsperiod_2020/2021

Skapad 2020-08-27 10:54 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck"

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

Vi har valt följande plats på gården:

Vår plats på gården ligger bakom berget, vi har valt den platsen av för att där finns det myror och det blir en bra utgångspunkt för vårt undersökande/förprojekterande.

Vi har även valt en plats i skogen som ligger nära tre olika myrstackar.  

Anledningen till att vi fastnade för just dessa platser är att: Vi har tidigare sett att barnen har haft ett stort intresse för skogen i vårt närområde samt för den ena stora myrstacken. Vi har tillsammans med barnen läst faktaböcker och tittat på svt-play kring hur myror lever och bor. Nu på höstterminen kunde vi tydligt se att intresset för myror finns kvar hos våra "gamla" barn och det har väckt nyfikenhet för våra "nya" barn.

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande stationer/workshops på vår plats som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen:

Vi har inlett projektet med intervjufrågor för att få syn på vad barnen har för funderingar kring myror och deras bo samt vad de vill fördjupa sig i. Tillsammans med barnen ska vi hämta naturmaterial från skogen för att skapa ett landskap till våra myror som barnen ska skapa utav lera och annat okonstruerat material. 

Vi erbjuder barnen olika stationer där de ska få rita, måla vår skog till våra skogsdjur och skapa dockteaterdjur figurer. Barnen får möjligheter till att själva skapa utifrån sina egna fantasier samt att utveckla dess estetiska uttryck.

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen/under workshopsen genom att: använda oss utav digitala verktyg till våra inlärningsprocesser som både pedagoger och barn använder.

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att: vi har valt olika lugna platser där vi diskuterar, reflekterar tillsammans med barnen i både större och mindre sammanhang.

Vi kommer även utnyttja vår innemiljö för att skapa och dramatisera.

 

Innehåll:

 

 

 

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18