Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa på livets väg - Pippi/Olika

Skapad 2020-08-27 11:04 i Uppsävjaskolan Uppsala
Mall för Pedagogisk planering lå 20/21
Grundskola F – 5 Svenska
Pippi - Olika; Temaarbete med utgångspunkt i läroplanens värdegrund, som hela verksamheten vilar på.

Innehåll

Syfte

Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Temaarbetet ger viktig kunskap om livet - för framtiden. Livskunskap handlar om hälsa för både kropp och själ och det handlar om relationer; hur vi är mot varandra och hur vi behandlar oss själva.

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Dessutom blir konventionen inkorporerad i svensk lag i januari 2020. För att uppmärksamma detta har BTJ tillsammans med Barnfonden tagit fram ett utbildningsmaterial om barnkonventionen - en verktygslåda med aktiviteter och övningar.

Under september månad har vi på Uppsävjaskolan ett tema med anledning av att Pippi Långstrump firar 75-årsjubileum – 75 år sedan den första Pippiboken gavs ut. Alla känner vi väl Pippi? Hon är speciell, annorlunda, modig, stark men också otroligt snäll och omtänksam. Det är mycket tacksamt att utgå från hennes olika och tydliga karaktärer när vi ska prata om Uppsävjaskolans värdegrund där vi i år särskilt ska betona att vi alla är olika (unika) både inuti och utanpå men vi har alla samma värde – vi ska respektera och berika varandra för att skapa ett gott arbetsklimat för alla och envar.

 

Innehåll

Vi tittar på bilder av Pippi och pratar om hennes olika karaktärsdrag - både hur hon är inuti och utanpå. Vad är hennes styrkor? Vad kan vi lära av Pippi? I alla årskurser arbetar vi med olika metoder att analysera dessa frågeställningar genom att läsa böcker/dramatisera/diskutera/illustrera/titta på filmklipp.

Onsdagen den 30:e september har vi Pippi-kalas! Då får alla som vill klä ut sig enligt tema Pippi.  

Barnfondens "verktygslåda" innehåller förslag på aktiviteter och övningar med handfasta tips som alla syftar till kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter. Här finns en guldgruva att ösa ur - genomtänkt material som passar perfekt till vårt tema om livskvalitet! https://barnfonden.se/vart-arbete/lat-barnen-veta-sin-ratt/  

Till fördjupning och fortsatt arbete med temat om livskunskap finns det nu böcker (till alla årskurser) från förlaget ”Olika” som har en normkreativ målsättning med sina böcker. Barnböcker som utmanar stereotyper och erbjuder fler möjligheter! 

”Att ställa frågor som utmanar förlegade stereotyper är inte alltid så lätt. Därför har vi (förlaget Olika) skapat bokhandledningar som hjälper till. Perfekta för att fördjupa läsningen med eleverna. Bokhandledningarna ger normkreativa frågor, normkunskap och koppling till skolans läroplan. Till varje bok finns det en specifik digital lärarhandledning.” Den hittar du på https://www.olika.nu/skola/

 

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt under de olika aktiviteterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: