Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 Planering 20/21 EK20

Skapad 2020-08-27 11:26 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Engelska
Kursplanering för Engelska 5

Innehåll

Kursplanering

 

Vecka

Arbetsområde/Uppgift

Centralt Innehåll

36

1.    Uppstart, genomgång av kurs, verktyg, litteratur etc. Skriva brev.

2.  Diagnos, listening

 

37

1.    Pick & Mix, Chapter 1 – Useful words & Phrases, Warm up/Discuss

2.    Ch. 1. Reading techniques PP, Reading + Questions

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, Texter av olika slag och med olika syften, Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften, Produktion och interaktion

38

1.  Warm up exercise, Ch. 1 Listening + questions EPA-method  

2.  Ch. 1 Grammar, PP Nouns: Plural, Exercises together. PP Uncountable nouns, Exercises alone/pairs        

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag

39

1.  Ch. 1 Writing: Useful words & Phrases, Translate, Dear Diary         

2.  "Visit our Country", How to make a good advert, Look at examples, Choose country

 

40

1.  Work with "Visit our Country" 

2.  -//-         

 

41

1.  -//-        

2.  -//-        Information about "Good Life"

 

42

1.  

2.  Write "Good Life"        

 

43

      Programvecka

 

44

     Höstlov

 

45

     

     1.  Ch 4. Warm up, listen and discuss, Reading "Put an age limit on screens" + exercises

 

     2.  Listening, Vocabulary + Exercises, Read book

Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag

46

    1. PP Grammar (Ch. 1-4) + Exercises + Book Talk

 

     2. Warm up game, Speaking: Discuss + Podcast

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag
47

1. Continue Podcast

2. -//-

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag
48

1. Warm up game. Reading Project: Repetition - PP Reading Techniques. Reading instructions/manuals: Origami Dog

 

2. Reading Articles: Information finding, taking notes and summarize. "How to write a summary". Write a summary.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
49

1. Warm up game, Write a summary

 

2. Reading short stories: The salmon of Doubt. Read aloud in pairs/groups, discuss.

 
50

1. Reading short stories: Man from the south. Read/listen, work with questions

 

2. Warm up game, Man from the south, work with questions

 
51

1. Grammar

2. Grammar

 

52

1. Warm up game. Grammar: PP Verb Tenses, Exercises. (Finish old assignments)

 

2. Warm up game. Grammar: PP Subject Verb Agreement, Exercises. (Finish old assignments)

 

53

Jullov

 

1

 Jullov

 

2

1. "My own learning" 

2. Maths test

 

3

1. Chapter 6: Conspiracy Theories, Warm up + Discuss. Mind Map.

Reading + General Understanding

 

2. Continue "Reading" + Exercises, Listening + Exercises

 

 
4

1. Grammar, Auxiliary Verbs x2

 

2. Writing Exercises (not Summary)

 

5

1. Speaking: Rank Theories & Discuss. In same groups choose a "presentation" in groups: Create or describe. Start planning.

 

2. Collect information/research/plan

 

6

1. Prepare presentation (PP or similar tool), Practice

 

2. Give presentation

 

7

1. Watch movie

 

2. Film Analysis Essay

 

8

 Programvecka???

 

9

Sportlov

 

10

1. Old NP Reading

 

2. Old NP Listening

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

Påsklov

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: