Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kensukes rike

Skapad 2020-08-27 14:36 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 5 Svenska
Vem är egentligen Kensuke och har hen ett eget rike? Vi kommer att läsa Kensukes rike under höstterminen och kunna svara på frågorna allt eftersom.

Innehåll

Vi kommer att ha ett läsprojekt under början av höstterminen. Vi ska läsa Kensukes rike på plats i skolan.

Lärandemål

Du kommer att får möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Läsa tyst på egen hand samt i par. 

- Sammanfatta, återberätta och kommentera viktiga händelser i skrift och i tal.

- Reflektera och svara på frågor kring texten.

- Använda skiljetecken korrekt i dina texter du lämnar in.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång.

Nedan syns vilka kunskapskrav som kommer att bedömas.

 

Undervisningens innehåll

- Vi kommer att starta varje måndag med nytt kapitel och du kommer att ha veckan på dig att läsa.

- Du kommer att få lyssna, läsa tyst och läsa i par.

- Du kommer att få diskutera och samtala om det lästa i både par och grupp.

- Du kommer att göra en del uppgifter skriftligt som ska lämnas in i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: