Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden HT 2020

Skapad 2020-08-27 14:50 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Fysik Svenska Bild
För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse. Bygger på en storyline berättelse utformad av © Sandra Forsberg, www.lararhjalpen.se

Innehåll

Mål

Du ska kunna...

• berätta hur jorden, solen och månen rör sig

• beskriva orsaken till månens faser

• känna till vad en stjärnbild är

• skriva en kort faktatext

• tala inför både en mindre grupp och klassen

• samarbeta i en mindre grupp

• känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året

• söka information med hjälp av dator och/eller böcker

• skapa med olika tekniker

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom...

• att läsa faktatexter

• lyssna när någon berättar

• titta på faktafilmer

• planera och skriva en faktatext 

• observera månens utseende

• måla en galax med vattenfärg

• skapa 

• söka information via dator och/eller böcker

• muntligt presentera ett arbete tillsammans med en liten grupp

 

Vad bedöms?

De konkretiserade målen som är kopplade till ämnets centrala innehåll och kunskapskraven för år 3 i fysik och svenska.

 

Hur sker bedömningen?

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten

med stöd i förmågorna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3

Matriser

Fy Sv Bl
Rymden HT 2020

MÅL
Jag kan med stöd av en vuxen skriva en enkel faktatext.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext.
MÅL
Jag kan med stöd av en vuxen visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Jag kan på egen hand visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: