Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 Livet i bokstavslandet 2

Skapad 2020-08-27 15:04 i Danmarks skola Uppsala
Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s teveprogram. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande. Till varje läsebok finns en lärarhandledning, ett digitalt introduktionsmaterial och en arbetsbok som tränar eleverna i bokstavskännedom, ordkunskap, läsförståelse, återberättande, språkets struktur, skrivande och mycket mer. Livet i Bokstavslandet är utprovat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Precis som teveserien tar läromedlet fasta på modern läs- och skrivforskning, och utgår såklart från Lgr11!
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
I läseböckerna följer vi berättelsen om figurerna vi känner igen från UR:s teveprogram Livet i bokstavslandet. Läseböckerna innehåller olika texttyper. Till varje läsebok finns ett digitalt introduktionsmaterial och en arbetsbok.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i svenska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa, lyssna och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Undervisningens innehåll: 

 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta olika modelltexter. När vi läser kommer vi att använda läsförståelsestrategier, föra resonemang, ställa frågor och relatera till egna erfarenheter. Vi kommer utifrån modelltexterna titta på texternas uppbyggnad, särdrag och specifika ämnesord. 
 • Vi kommer att planera och skriva egna texter. Eleverna kommer få ha stödmallar för varje typ av text när de skriver. 
 • Vi kommer att träna på att ge enkel respons både gemensamt, med skrivkompis och på egen hand. Respons ges på både form och innehåll i texterna.
 • Vi kommer att ha läs- och skrivläxa i syfte att automatisera avkodning och läsflyt och att lära sig stava vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att: 

 • kommunicera i tal och skrift.  
 • analysera texter med olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: