Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7

Skapad 2020-08-27 15:45 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F Biologi
Information om det som kommer att göra i biologi under åk7.

Innehåll

Kropp, hälsa, sjukdom, sex, relationer åk 7 höst 2020

Syfte

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Att lära sig

 • De olika begreppen

 • Att kroppen består av celler

 • Cellernas uppbyggnad, funktion, och hur de bildar vävnader, organ och organsystem

 • Beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

 • Vad stamceller är och deras användningsområden

 • Veta vilken roll som forskningen om cellernas har för våra kunskaper om kroppen och för att bota sjukdomar

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger

 • Beskriva vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas

 • Hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning

 • Se sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier

 • Betydelsen som historiska och nutida medicinska upptäckter har för våra livsvillkor och samhällets utveckling

 • Hur modern medicinsk forskning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar

 • Beskriva människans sexualitet och reproduktion

 • Samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet, identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

 • Beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter

 • Sexuellt samliv och lagar

Planering och kunskapskontroll                                       

              Sidor som gås igenom och som är

Kropp, hälsa och sjukdom       läxa till efterkommande vecka:

V34       Intro. och celler i samarbete   sid 230 – 235 

V35       Näring, andningsfunktion och sjukdom            sid 238 – 244

V36       Hjärta, blod, funktion och sjukdom             sid 245-252

V37       Immunförsvar, skelett, funktion och sjukdom sid 253-259

V38       Muskler, hud, funktion och sjukdom                     sid 260-271

V39 Prov ovanstående sidor

 

Sex och relationer

V39       Puberteten och din kropp                                      sid 368-371, 374-382

V40       Sex, relationer och ansvar                                    sid 383-393

V41       Prov                     ovanstående sidor


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: