Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets planering - Alla får åka med - september 2020

Skapad 2020-08-27 16:04 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Tema-arbete utifrån boken ALLA FÅR ÅKA MED av Anna-Clara Tidholm.

Innehåll

Dalhems förskola arbetar med prioriterade verksamhetsmål som ska genomsyra all undervisning. Årets prioriterade verksamhetsmål är:

Vår förskola ska utveckla barnens tillit till sin egen förmåga att kommunicera och samarbeta.

Vår förskola ska utveckla barnens tillit till sin egen förmåga till kreativitet och problemlösning.

Utifrån våra prioriterade verksamhetsmål och målen i Läroplan (Lpfö 18) för förskolan planerar vi undervisning för några veckor i taget.

UNDERVISNING

Från och med v. 36 och några veckor framåt kommer vi arbeta med boken ALLA FÅR ÅKA MED av Anna-Clara Tidholm. I undervisningen kommer vi använda oss av både den fysiska och digitala boken samt konkret material. Det blir både spontan läsning och samtal under hela dagen, ute och inne, och planerad läsning och samtal i smågrupper. Vi bearbetar boken med reflektioner och skapande aktiviteter.

I aktiviteterna kring boken och i dagens rutiner, t.ex i kapprummet och i matsituationen, kommer vi använda oss av stödtecken (TAKK), till exempel tecken för regnjacka, regnstövlar, tallrik, gaffel och vatten. I boken ALLA FÅR ÅKA MED använder vi till exempel tecken för lastbil, alla, tomten och fryser.

MÅL

Ett mål är att barnens intresse för böcker och förmåga att tolka och reflektera kring texter och bilder ska utvecklas.

Ett annat mål är att barnens förmåga att kommunicera med hjälp att ord, tecken och gester ska utvecklas.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi behöver visa intresse och engagemang när vi läser och samtalar om böcker med barnen.

Vi behöver vara tydliga, närvarande och lyhörda i vår kommunikation med barnen och hitta tillfällen under hela dagen där vi tar initiativ till samtal med både tecken och ord.

Vi behöver stötta och uppmuntra barnen att uppmärksamma och kommunicera med varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: