Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av Hoppet (Moni Nilsson)

Skapad 2020-08-27 15:40 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Under några veckor framöver läser vi och pratar om boken "Hoppet". Ni kommer att få ett visst antal sidor att läsa till varje vecka samt diskussionsfrågor som är kopplade till bokens innehåll. Vi kommer att arbeta med lässtrategier och utifrån dessa träna på att närma sig en text på olika sätt.
Grundskola 6 Svenska
Under några veckor framöver läser vi och pratar om boken "Hoppet". Ni kommer att läsa ett visst antal sidor varje vecka samt diskussionsfrågor som är kopplade till bokens innehåll. Vi kommer att arbeta med lässtrategier och utifrån dessa träna på att närma sig en text på olika sätt. Efter läsningen av boken kommer vi titta på filmen och göra jämförelser mellan film och bok.

Innehåll

Undervisningens mål:

- Du ska träna på att samtala och skriva om texters innehåll.

- Träna på att komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.

- Du ska lära dig att närma dig texter på olika sätt utifrån olika lässtrategier.

- Du ska även utveckla ditt skriftspråk så att det blir tydligare och mer varierande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: