Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGLISH 7

Skapad 2020-08-27 15:55 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hello everyone!! Your English teacher here!! Xani is my name and I couldn't be more thrilled to share this new journey with you. Here you have a glimpse of what the autumn term looks like. Welcome!! //Mrs. X

Innehåll

 

Arbetssätt: 

* Diskussioner i små grupper. spel, lek, utmanande dialoger, filmer, podcaster, mm.

* Läromedel:   Vi kommer att jobba både med digital och tryckt läromedlet  "Awesome 7"  Du får möta olika slags texter: brev, en chat och några faktatexter. 

* Vi jobbar både med ord, utryck och begrepp som har med varje område att göra för att öka ditt ordförråd samt dina grammatiska, receptiva (läs/hörförståelse)  och produktiva (skriva/ tala) förmågor. 

____________________________

Några exempel på diskussioner som kommer att äga rum under läsårets gång  är följande:

 1. Rättvisa, diskriminering, acceptans, olikheter / likheter, respekt, kultur, lycka, osv
 2. Vad betyder att  lyckas ?
 3. Hur ser skolvardagen ut för andra ungdomar i världen?
 4. Engelskan i världen:  Vi kommer att jämföra olika slags engelska såsom: amerikansk, brittisk och australiensk. (Mycket skoj kan förekomma)

____________________________

LÄXOR/ UPPGIFTER: Syftet med läxor är dels att träna på dina färdigheter, ibland i form av ordlistor och ibland i form av att till exempel titta på nån serie, dokumentär, video, etc.  Även bokläsning kan ibland vara en läxa.  Några gånger blir läxorna en form av repetition av det som vi har gått igenom under lektionerna men i de flesta fall blir din läxa en förberedelse inför en lektion.

LÄXOR SOM DU SKA LÄMNA IN är dessa läxor där du repeterar vissa moment av lektionerna.  Du lämnar in dem på torsdagar / fredagar.

LÄXOR SOM SKA "Flippa klassrummet" gör du inför ett nytt temaområde. Beroende på svårighetsgraden kan du få ett par dagar eller en vecka för att förberedda dig. 

___________________________

 

WHEN?

WHAT AM I GOING TO DO? WHY?

HOW AM I GOING TO SHOW WHAT I’VE LEARNT

 

35

 

CHAPTER 1: MY LIFE, YOUR LIFE

 

Activities

• The alphabet

• Discuss friendship and school

 

Vocabulary

• School subjects

• Personality adjectives

• Sentence connectors

 

 

·       You can discuss a book: “Show way”

 

 

·       You can use the different tenses of a verb in  different situations (Present: My daily routine.  Future: A letter to my future self.  Past: talking about myself)

 

 

 

36

 

“Many ways to be smart”

 

·       Test Listening / reading

37

 

“Do you like Barbies?”

 

 

 

38

 

“The girl who stood up for education”

 

·       Writing: Mi role model

 

39

 

 “Awesome Australia”

 

 

40

T

”The Outback”“The outback”

 

 

41

 

 

·       Speech / presentation:

Onya mate!! Now you can tell us about your  favourite Australian  Woop Woop!!

42

 

 

TEST: Writing

 

 

 

 

Syfte och koppling till läroplanen

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • Förmågan att  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Vi läser olika slags texttyper och tittar även på film samt lyssnar på pod och nyheter. Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i texterna visar du din förståelse. 
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i diskussioner i par, grupp eller i klassen. Ni kommer också att få förbereda och hålla en muntlig presentation om ett ämne i samband med fördjupningen om Australien. Du får också en skrivuppgift i slutet av arbetsområdet där du ska skriva ett brev och berätta om din skolvardag. 
 • Förmågan att  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  Om du t.ex inte kommer på ett ord förklarar du på annat sätt vad du menar både när du skriver och när du pratar.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. din text och i muntliga diskussioner. 
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Vi kommer att läsa och diskutera några texter om skola och utbildning i olika delar av världen, med fokus på engelskspråkiga länder. Du får träna på att jämföra med din skolvardag. I slutet av arbetsområdet kan du tex visa att du kan göra jämförelser i samband med skrivuppgiften/brevet.. 

Uppgifter

 • Checkpoint 1: Australia

 • Checkpoint Chapter 1: Australia

 • Oral presentations: Australia

 • Oral presentations: Australia

 • Homework: The girl who stood up for education.

 • Homework 2: The girl who stood up for education

 • Homework 2 Many ways to be smart

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: