Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik åk 8 Tal HT20

Skapad 2020-08-27 15:59 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Leonardo Fibonacci 1170–1250 Berömd för att ha bidragit till att de indiska siffrorna samt tillhörande positionssystem infördes i Europa. Han skrev också boken: ” Liber abaci” eller boken om beräkningar. Detta är ett av de viktigaste verken i matematikens historia.

Innehåll

 

Långsiktiga mål

 

Under momentet ska du få möjlighet att

 

 

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

 

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lärandemål

 

       Du skall kunna:

 

·       Addera och subtrahera tal i bråkform och decimalform

 

·       Omvandla tal mellan decimalform, bråkform, procentform och blandad form

 

·       Multiplicera tal i bråkform

 

·       Dividera tal i bråkform

 

·       Multiplicera tal i decimalform

 

·       Dividera tal i decimalform

 

·       Storleksordna Negativa och positiva tal

 

·       Göra beräkningar med de fyra räknesätten med negativa och positiva tal

 

·       De begrepp som ingår i kapitlet

 

 

 

Begreppslista: Tallinje, multiplikation, division, addition, subtraktion, decimaltal, täljare, nämnare, negativa tal, andel, bråk, bråkform, decimalform, blandad form, förlänga, förkorta och motsatt tal

 

 

 

Undervisning

 

·       Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

 

·       Enskilt arbete

 

·       Problemlösning i gruppform

 

·       Praktiska övningar

 

 

 

 

 

Underlag för bedömning

 

Visade kunskaper vid: skriftliga tester, diskussioner, läxgenomgångar, lektionsarbete etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningen avser

 

Kvalitativa nivåer

 

 
 
 

 


Nybörjare                                                                                       Expert                                                                       

Problemlösning

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

Av svårighetsgraden:


Du har en bil som drar 0,5 L bensin per mil. Hur många mil kan du köra på 40 L

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 Av svårighetsgraden:

Egon har handlat för mer än han har på sitt bankkonto. Det står- 350 kr på kontobeskedet. Vad visar kontobeskedet om han sätter in 500 kr och sedan handlar läsk för 15 kr.

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder.

Av: svårighetgraden:

Egon har en flaska med vatten. Han dricker upp en tredjedel av vattnet. Resten av vattnet häller han upp i glas, Vattnet räcker till att fylla 11,5 glas. Varje glas rymmer 1/6 liter. Hur mycket vatten var det i flaskan från början? Svara i bråkform

 

Begrepp

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

T.ex.

Eleven:

·       Vet vad tiosystemet är och kan använda detta

·       Förstår vad som menas med negativa tal

·       Vet hur bråk är uppbyggda

·       Kan förklara hur hur förlängning och förkortning fungerar

 

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

 

T.ex.

Eleven:

·       Vet hur man hanterar teckenbyten vid beräkningar med negativa tal

·       Kan förklara räkneregler för division och multiplikation av bråk

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

 

T.ex.

Eleven:

·       Förstår och kan förklara hur korsvis förlängning och förkortning används vid multiplikation och division av bråk

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division med tillfredsställande resultat.

T.ex.

·       Eleven kan hantera enkla beräkningar med negativa tal

·       Eleven behärskar till viss del multiplikation och division med decimaltal och bråk.

 

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat. Eleven kan genomföra mer omfattande beräkningar som innefattar negativa tal.

T.ex.

·       Eleven kan hantera mer avancerade beräkningar med negativa tal (addition, subtraktion, multiplikation)

·       Eleven behärskar multiplikation och division med decimaltal och bråk och kan välja en lämplig metod för detta

 

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Eleven kan utföra avancerade beräkningar som innefattar negativa tal.

T.ex.

·       Eleven kan hantera avancerade beräkningar med negativa tal (alla fyra räknesätten samt med bråk i kombination)

 

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Arbete

Läxor

35

Sid.8-13

 

36

Sid.14-19

Repetition 2

37

Sid 20-25

Repetition 3

38

Sid 26-27

Diagnos

Repetition 4

39

Blå eller röd kurs

Repetition 5

40

Blå eller röd kurs

Prov Torsdag (1:a okt)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: