Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6 - Reklam, information och kommunikation

Skapad 2020-08-27 16:15 i Almåsskolan Mölndals Stad
v.34-36 kommer vi att arbeta med massmedia och reklam.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är massmedia och hur påverkas vi av massmedia? Vi kommer att studera olika typer av massmedia och ex. se hur kvinnor och män gestaltas i olika media och reklam. Hur ser massmedia ut i en demokrati/diktatur? Vi tränar på ett kritiskt förhållningssätt mot den information vi möter.

Innehåll

I undervisning kommer du att lära dig om...

Du kommer få lära dig om hur olika typer av medier används och fungerar. Du kommer få lära dig mer om källkritik och hur du kan påverka hur samhället ser ut.

I undervisningen kommer vi att...

Samtala, diskutera, se film och arbeta med instuderingsfrågor.

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Du kommer få visa dina kunskaper/förmågor genom ett skriftligt prov efter avslutat område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskapmatris år 4-6

Strukturer i samhället
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Samhällsvetenskapliga begrepp
 • Sh  4-6
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Möjlighet att påverka - samt förhållande som begränsar möjlighet att påverka
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Samhällsfrågor
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: