Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Berättare

Skapad 2020-08-27 16:51 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under höstterminen kommer du att få göra två muntliga presentation om ett valfritt ämne.

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med förmågorna:

 • Att förbereda och genomföra muntliga presentationer.
 • Att presentera och förklara så att dina kamrater förstår.
 • Att ge och ta emot respons på dina klasskamrater. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Muntlig framställning åk 6

Muntlig redovisning i år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll / Fakta
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga presentationer med visuellt stöd (vita tavlan, datorn, saker eller bilder) som fungerar relativt bra till innehållet.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga presentationer med visuellt stöd (vita tavlan, datorn, saker eller bilder) som fungerar bra till innehållet.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga presentationer med visuellt stöd (vita tavlan, datorn, saker eller bilder) som fungerar mycket bra till innehållet.
Upplägg
Redovisningens upplägg - början, huvuddel och avslutning.
Ditt tal innehöll en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Presentation: muntligt
Har tränat ordentligt på redovisningen och klarar att tala fritt om ämnet (med ev. stödord).
Du läste innantill men tittade upp då och då.
Du talade relativt fritt om ämnet men använde stödord/text till hjälp. Du tittade upp ofta.
Du talade fritt om ämnet. Du hade tydlig ögonkontakt med åhörarna.
Presentation: kroppen
Kroppsspråk Presentationsteknik
Du var vänd mot publiken under delar av presentationen.
Du var vänd mot publiken under den största delen av presentationen.
Du skapade kontakt med publiken genom att vara vänd mot denna och visade en engagerad kroppshållning.
Talets tydlighet
Talar lagom högt och tydligt
Du talade lagom högt men ibland otydligt och mumlande.
Du talade lagom högt och för det mesta tydligt.
Du talade lagom högt och väldigt tydligt.
Talhastighet
Anpassar talets hastighet efter ämnet och åhörarna och vågar pausa när det behövs.
Du talade snabbt men det gick ändå att hänga med. Du pausade sällan.
Du höll ditt tal i lagom hastighet så att åhörarna hängde med. Du gjorde få pauser.
Du höll ditt tal i bra hastighet och kunde variera dig beroende på vad du talade om. Du vågade pausa för att tex. understryka något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: