Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 20/21

Skapad 2020-08-27 18:28 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 3 Matematik
Årsplanering i matematik

Innehåll

Pedagogisk planering matematik

åk 3 Strandängsskolan 2020/2021

Analys: Individuella mål kan skilja sig från gruppens mål. Olika grupperingar efter syftet med lektionen.

Syfte/Långsiktiga mål: Eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Förmågor i fokus:

·      Förmåga att formulera och lösa problem

·      Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder

·      Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

·      Förmågan att föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll:

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer
Huvudräkning och överslagsräkning samt skriftliga metoder
Rimlighetsbedömning
Mönster i talföljder och geometriska mönster
Grundläggande egenskaper hos geometriska objekt

Konkretisering av målen:

·      Göra beräkningar med och utan hjälpmedel

·      Formulera och förklara hur du löser matematiska problem

·      Jämföra, uppskatta och mäta volym, längd, vikt och tid.

·      Kunna använda grundläggande geometriska begrepp och lägesord

Bedömningsverktyg:
Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov

Genomförande:
Arbete i grupp och enskilt med diskussioner
Begrepps- och färdighetsträning
Läromedel: Favoritmatte

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: