Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 20/21

Skapad 2020-08-27 18:43 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Årsplanering SO

Innehåll

Lokal pedagogisk planering SO

åk 3 Strandängsskolan 20/21

Syfte/Långsiktiga mål:
Eleven ska kunna göra analyser om omvärlden med hjälp av kartor och nyhetsmedia.
Eleven ska  kunna göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
Eleven ska få historiska kunskaper och en förståelse för nutiden.

Förmågor i fokus:

·       Förmåga att reflektera

·       Förmåga att resonera

·       Förmåga att skilja mellan fakta och värderingar

Centralt innehåll:
Jordgloben och kartan
Forntiden
Aktuella samhällsfrågor

Konkretisering av målen:
Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu samt beskriva delar av människans tidiga historia.
Göra enkla undersökningar av omvärlden samt kunna framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Bedömning:
Du visar att du kan reflektera, resonera och skilja mellan fakta och värderingar.

Bedömningsverktyg:
Muntlig kommunikation samt Lp 11

Genomförande:
Läsa och tolka faktatexter samt annan media
Diskutera och samtala i par och grupp där vi tränar ämnets begrepp
Dokumentation genom elevarbeten

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: