Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och former v 35-39

Skapad 2020-08-27 19:15 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Biologi
Vi lär oss om jordens och de levande organismernas utveckling. Om de förutsättningar som finns på jorden som gör liv möjligt. Vi jämför olika celltyper genom teori och mikroskopering. Vi lär om organismernas indelning, och fokuserar mot slutet lite extra på grupperna växter och svampar.

Innehåll

Syfte: Eleverna kommer att ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att

b eskriva och förklara biologiska samband i naturen samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

         NO-förmågorna: 

 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.
 • Mål: När vi jobbat klart ska du visat att du har NO-förmågor inom området genom att kunna:
 • Genomföra undersökningar av växter, svampar och djur säkert och systematiskt.
 • Använda mikroskopet och förstå hur viktig mikroskopet är för de kunskaper vi har idag.
 • Beskriva jordens och livets utveckling och ge exempel på viktiga steg i den utvecklingen. 
 • Vad som är typiskt för allt som lever och vilka fyra huvudgrupper som liv kan delas in i.
 • Växtcellen (Delarnas namn och funktion + kunna jämföra med djurcellen)
 • Definiera en art. (Ex) Hur man vet att två individer tillhör samma art) 
 • Fotosyntesen (beskriva hur växten gör sin egen energirika näring med hjälp av solen)
 • Växternas stamträd, framförallt viktiga skillnader mellan de olika grupperna.
 • (Alger, mossor, lavar, lummer-fräken-ormbunkar, barrträd och blomväxter)Hur blommans sexliv går till, från blomma till frö och ny blomma. Skilja på pollinering och fröspridning!
 • Svampar (Uppbyggnad och hur de löser sitt energibehov på olika sätt, nedbrytare, mykorrhiza (symbios) samt som parasiter.)
 • Lavar (Svamp + alg i symbios, uppbyggnad)

För att nå de högre kunskapskraven ska du som elev visa på goda kunskaper kring ovanstående punkter genom att kunna förklara

och visa på samband med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, t.ex. vad som är typiskt för liv och livets

utveckling. Du ska kunna föra mer utvecklade resonemang som förklarar likheter och skillnader mellan t.e.x olika celltyper, slags

organismer och växtgrupper.

 

Fakta:

 • Genomgångar, filmer, diskussioner och anteckningar som du gör i samband med detta.
 • Biologiboken spektrum Delar av Kapitel 1 sid: 7-30   Kapitel 2 sid:42-80

Varje avsnitt avslutas med “testa dig själv-frågor”. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av hela kapitlet och “finalen” som är en bra möjlighet att öva och testa sina kunskaper mot slutet av arbetsområdet och inför prov.

/Marianne

Uppgifter

 • Prov biologi 16 sept

 • Prov biologi onsdag 16 sept

Matriser

Bi
Generell matris Biologi åk 7-9

Rubrik 1

Grundläggande
utvecklat
välutvecklat
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi.
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: