Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 4 Matematik v 36-39 Kap 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2020-08-27 20:15 i Åsarpsskolan Falköping
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Du utvecklar dina matteförmågor i detta område genom att arbeta med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln.

Innehåll

Matematiska begrepp

talsort, ental, tiotal, hundratal, tusental

uttryck, algoritm

addition, term, summa

subtraktion, term, differens

multiplikation, faktor, produkt

division, täljare, nämnare, kvot

prioriteringsregel

parentes

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: