👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9 v. 34-41: Die Sommerferien und die Zukunft

Skapad 2020-08-27 20:30 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig berätta om ditt sommarlov och din framtid. Vi kommer läsa texter kopplade till detta så att du tränar på att uttrycka dig i både presens, perfekt och futurum.

Innehåll

Arbetsområde/innehåll:

Du lär dig:

 • olika tempus (tidsformer): presens, perfekt och futurum 
 • uttrycka vad du gjort på sommarlovet kopplat till olika aktiviteter man gör då (Kap 1 i Der Sprung 3 och 4) 
 • uttrycka känslor 
 • uttrycka framtid (kap 17): åsikter, drömmar etc.

Kom ihåg att det är viktigt att träna flera gånger utanför skolan. Hellre ofta och korta stunder än en lång stund dagen innan. Vi kommer att återkomma till studietekniker lite då och då. Vi kommer att ha läxa till fredagar för att du ska befästa dina kunskaper.

Bedömning

Arbetet på lektionerna ligger tillsammans med det skriftliga provet till grund för bedömningen av arbetsområdet. Kom ihåg att ditt arbete på lektionerna gör att ditt språk utvecklas. Var också noggrann med att göra dina läxor då även de ligger till grund för bedömningen. Var aktiv på lektionerna! Genom att alltid göra ditt bästa samt träna på läxorna vid flera tillfällen under veckan kommer du att utvecklas mycket.

Skriftligt prov den 8/10.

Planering v. 34-41

Uppgifter

 • Ty-prov åk 9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris moderna språk 7-9

På väg till E
E
C
A
RECEPTION
LYSSNA
Du är på väg att förstå det viktigaste...
Du förstår det viktigaste (av det vi har gått igenom) om man talar tydligt och långsamt.
Du förstår det mesta och några detaljer (av det vi har gått igenom) om man talar tydligt och långsamt.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer (av det vi har gått igenom) om man talar tydligt och långsamt.
Reception
LÄSA
Du är på väg att förstå det viktigaste...
Du förstår det viktigaste (av det vi har gått igenom) i enkla texter
Du förstår det mesta och några detaljer (av det vi har gått igenom) i enkla texter
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer (av det vi har gått igenom) i enkla texter .
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA OCH SAMTALA
Du är på väg att kunna uttrycka dig...
Du kan uttrycka mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du talar. Du kan svara på enkla frågor och göra dig förstådd. Du kan bearbeta och göra vissa förbättringar i dina muntliga framställningar.
Du kan uttrycka mig ganska bra, tydligt och med meningar som hör samman när du talar. Du kan svara på och ställa enkla frågor. Du kan bearbeta och förbättra dina muntliga framställningar.
Du kan uttrycka mig tydligt med sammanhängande meningar när du talar. Du kan samtala om det vi har gått igenom. Du bearbetar, gör förbättringar och lär mig nya ord för muntliga framställningar.
PRODUKTION OCH INTERAKTION
SKRIVA (och CHAT)
Du är på väg att kunna uttrycka dig...
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när skriver. Du kan svara på enkla frågor skriftligt. Du kan bearbeta och göra vissa förbättringar i dina egna texter och presentationer.
Du kan uttrycka dig ganska bra, tydligt och med meningar som hör samman när du skriver. Du kan svara på och ställa enkla frågor skriftligt. Du kan bearbeta och förbättra dina egna texter och presentationer.
Du kan uttrycka dig tydligt med sammanhängande meningar när du skriver. Du förstår budskap och kan följa instruktioner med gott resultat. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina egna texter och presentationer.
REFLEKTION
Du är på väg att skaffa dig en bild av den spansktalande världen...
Du har lärt dig om språket och något om de länderna där språket talas och kan jämföra med dina egna erfarenheter.
Du har lärt dig om språket och något om de länderna där språket talas och kan jämföra med dina egna erfarenheter.
Du har lärt dig om språket och något om de länderna där språket talas och kan jämföra med dina egna erfarenheter.

På väg till E
E
C
A