Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ÅK8. HT20. AURORA

Skapad 2020-08-27 20:35 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med läsförståelse, hörförståelse, skriftliga och muntliga övningar under läsåret.

Innehåll

35

Presentation av läraren. Repetition. Information. Introducción

36

Kap. 1A. Un fin de semana en Madrid. Mi barrio. ¿Sabes dónde está…?. Vi har bara lektion på torsdagen.

37

Kap. 1A

38

Kap. 1B. El día del festival. Depedro. ¿Qué desea?

39

Kap. 1B

40

Kap. 1C.  En la farmacia. ¿Qué haces para sentirte bien? La dieta mediterránea. ¿Te duele algo? En el mercado de San Miguel. Mi ciudad

41

Kap. 1C.

42

Proyecto: En el restaurante

43

Proyecto: En el restaurante. Vi har bara lektion på onsdagen.

44

HÖSTLOV

45

Repetition och träning inför provet

46

PROV (ONSDAG/TORSDAG)

47

Kap. 2A. Somos peruanos. ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué has hecho este fin de semana?

48

Kap. 2A

47

Kap. 2B. La primera visita a Perú. Receta de ceviche peruano. ¿Cómo has ido?

48

Kap 2B

49

Kap. 2C. ¿Todo bajo control? Ida en Perú. Noticias el diario de Ica. ¿Qué han hecho? Una entrevista con Ruth. Los Andes

50

Kap. 2C

51

Film

Läxor: 1 per vecka. Lämnas in på torsdagar.

Skriv meningar (långa) med vokabulär (nya ord) som du ska få varje vecka (17 ord)

Observera att vi brukar arbeta med övningsboken under lektionerna men ibland kan det vara så att eleverna ska göra några sidor i övningsboken som läxa istället för att skriva meningar.

 

Litet projekt i grupper med tre elever: En el restaurante

PROYECTO ”EN EL RESTAURANTE”

 

Foto de un restaurante que se llama ”El cielo de Urrechu” (Madrid)

 

Vi börjar med ett projekt som heter “EN EL RESTAURANTE”:

 

1.      Lärare delar klassen i grupper om tre personer. (två ska äta på en restaurang och en måste vara servitör). Ni bestämmer själva vilka roll ska ha varje i grupper.

 

2.      Gruppen bestämmer namn på restaurang.

 

3.      Proyekt har två delar: meny (del 1) och dialog (del 2)

 

4.      Meny: namn på restaurang. I menyn ingår: entradas, platos principales o primer plato, postres y bebidas. Fyra olika i varje avdelning med priser. Till exempel:

 

Bebidas:

Agua con gas         2

Refrescos               2,50

Cerveza                  2,70

Zumos naturales   3

 

5.      Grupper presenterar dialogen framför klassen. Dialogen måste vara 3 minuter lång och det ska använda del 1 (menyn). Del 2 (dialogen) är då baserad i del 1.

 

6.      Träna uttal, fråga din lärare om det, läsa igenom texten och inte läsa mycket när du presenterar åtminstone ha lite kontakt med publiken. Visa att du har tränat.

 

7.      Se ett exempel i sidan 16 i textboken. Jag spelar in presentation och ni får betyg på tal och skrift förmåga. Ni skickar del 1 och del 2 via mejl till maria.garcia.gleiser@edu.stockholm.se


 

 

SKRIVA

E

C

A

Stavning och form (grammatik)

 

Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.

Stavningen i texten är relativt korrekt men ändå finns det fel på sådant sätt att det stör förståelsen.

Texten har i stort sett inga eller enstaka form- och stavfel

 

Kongruens samstämmighet

plural/singular

maskulin/feminin

(artiklar+substantiv)

(artiklar+adjektiv)

Det saknas kongruens.

 

En del grammatiska fel finns (kongruens)

 

Texten har i stort sett inga eller enstaka form- och stavfel.

 

 

 

 

 

 

 

INTERAKTION

Sättet att behandla språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation

·         Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

E

C

A

Hur du uttrycker dig

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.

Strategier

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Exempel av strategier:

 

·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

·         Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

·         Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

 

 

 

TALA

 

E

C

A

Muntlig framställning

Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Muntlig interaktion

Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Har ni någon annan fråga så kan ni gärna kontakta mig.

 

María Aurora García Gleiser

maria.garcia.gleiser@edu.stockholm.se

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: