Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-08-28 04:34 i Hallsta skola Norrtälje
Teknik planering åk 9 HT 2020-21
Grundskola 9 Teknik
teknik för, nu och framtiden.

Innehåll

Planering i teknik åk 9 HT 2020 

Vi kommer att använd Gleerups digitala interaktivläromedel 

Inledning: 

Hur tillverkades föremål förr i tiden, innan det fanns fabriker? 

Vilka konsekvenser medför dagens fabrikstillverkning? 

En stor del av den produktion som förr utfördes i Sverige har flyttats till låglöneländer. 

Vad innebär det för människorna där? 

Vad innebär det för oss? 

Mål: 

 • Kunna beskriva någon fabriksprocess. 

 • Känna till hur kvaliteten av det som produceras kan kontrolleras. 

 • Känna till vilken roll företag spelar i samhället. 

 • Kunna beskriva ett pneumatiskt och hydrauliskt styrsystem. 

 • Kunna beskriva hur ett företag kan ta ett samhällsansvar och vad det innebär 

 • Kunna beskriva hur ett samhälle uppkommit. 

 • Kunna beskriva hur vi får rent dricksvatten. 

 • Kunna beskriva hur avlopp och sopor hanteras. 

 • Kunna beskriva hur elenergi överförs från kraftverk till konsument. 

 • Kunna beskriva hur ett fjärrvärmeverk överför värme till konsument. 

 • Ge exempel på infrastruktur. 

 • Hur föreställningar påverkar kvinnors och mäns yrkesval. 

 • Kunna ge exempel på viktiga uppfinningar i människans historia. 

 • Kunna beskriva hur roller i samhället har påverkat valet av teknisk utbildning. 

 • Kunna beskriva något troligt framtida tekniskt utvecklingsområde. 

 

 

 
 

Vecka 

Område 

Aktiviteter 

Bedömning/uppgift 

35 

Kap.5 

Inblick i fabriken 

Vad är en fabrik 

Fabriks processen 

Hur tillverkas chips? 

Petflaska? 

Tandborst 

Papper? 

Lär mer 

 

 

Testa dig 5,1 

Testa dig 5,2 

 

 

36 

 

Unik teknik 

Robotar 

Sofia 

Asimo 

Gazin 

Hållbarutveckling 

Styrning, 

 

Testa dig 5.3 

 

37 

 

Företags samhällsansvar 

Sammanfattning 

 

Lär mer 

Uppgift1. 

 

Fabrik i närheten? Vad gör de? 

38 

Kap 6. 

Teknik i samhället 

Samhälles för och nu 

 

Hur får vi vatten? 

Rening av vatten 

Samplanering med SO 

Testa dig 6.1  

Testa dig 6.2  

Testa dig 6,3 

 

 

39 

 

Avloppsvatten 

Sophantering 

Hur får vi ström 

Kraft i Sverige 

 

 

 

 

 

Testa dig6.4 

Testa dig 6,5 

Testa dig 6.6 

Testa dig 6,7 

 

40 

 

Infrastruktur 

Unik teknik 

Hållbar utveckling 

Pumpar 

sammanfattning 

 

 

Testa dig 6,8 

Testa dig 6.9 

 

Skrivuppgift 2 

Fundera och konstruera 

41 

 

Fundera och konstruera 

Skrivuppgift 

Fortsättning 

 

42 

Kapitel 7 

Teknik för och nu 

Teknikutveckling och samhället 

Hjulet 

Jordbruk 

Fartig 

Spinnrock och vävstol 

Betydelsefulla uppfinningar  

Testa dig 7.1 

 

43 

 

Framtida teknik 

Nanoteknik 

Rymdteknik 

 

Testa dig 7,2 

 

44 

Höstlov 

Höstlov 

Höstlov 

45 

Teknik för och nu 

Vem utvecklar 

Sammanfattning 

 

 

Testa dig 7,3 

Testa dig 7.4 

46 

 

Fundera och konstruera 

Skrivuppgift 3 

 

47 

Reserv 

 

 

 

48 

Projekt 

 

Projekt själv arbete 

Vad vill uppfinna/göra 

49 

 

 

 

50 

 

 

 

51 

 

 

 

52 

 

 

 

Uppgifter

 • uppgift kapitel 5 Teknik i samhället

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: