Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lantbruk

Skapad 2020-08-28 06:11 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Hur fungerar ett modernt lantbruk? Varifrån får vi vår mat?

Innehåll

Vi lär oss mer om hur ett modernt lantbruk fungerar idag. Vi tittar på skillnader förr och nu. Vi lär oss mer om djuren och grödorna samt var många varor i våra butiker kommer från.

 

Mål

Eleven ska kunna namnge några lantbruksmaskiner som används i närområdet.

Eleven ska kunna namnge ko, gris, får, höna, häst samt de olika namnen på familjemedlemmarna.

Eleven ska kunna nämna minst en produkt vi får från respektive djurart.

Eleven ska kunna namnge våra vanligaste sädeslag vete, havre, korn och råg.

Eleven ska kunna namnge andra grödor som odlas i närområdet.

Eleven ska kunna berätta om lantbrukarens arbete under året i stora drag.

Eleven ska kunna ge ett par olika exempel på hur arbetet i ett lantbruk har förändrats de senaste 200 åren.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: