Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-08-28 08:09 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 2 Biologi
Vart tar maten vägen, när du ätit upp den? Hur orkar du springa?Kan man klara sig utan skelett? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? och hur fungerar våra sinnen? Allt detta kommer vi att ta reda på under hösten när vi ska arbeta med kroppen!

Innehåll

När du arbetat med ”Kroppen” ska du kunna:

 • Berätta om matens väg genom kroppen.
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • Känna till våra fem sinnen och hur vi använder oss av dem. 

Du ska även känna till några specifika begrepp som: matspjälkning, lever, tjocktarm, tunntarm, tolvfingertarm, magsäck, strupe, saliv, hörsel, syn, luktsinne, smaksinne, känsel, lungor, astma, blodplättar, hemoglobin samt några olika skelettdelar. 

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • NO boken.
 • Se faktafilmer om kroppen.
 • Ha grupparbete där eleverna arbetar med en specifik kroppsfunktion och gör en muntlig presentation för resten av klassen.
 • Vi kommer att samtala och diskutera om kroppens olika funktioner. 
 • Vi kommer även att göra en del praktiska tester för att upptäcka hur vår kropp fungerar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: