Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO- Rymden kap 1

Skapad 2020-08-28 07:47 i Björkhagsskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 5 – 6 Fysik NO (år 1-3)
Universum är stort, tyst och väldigt kallt. Där finns galaxer, stjärnor, planeter och gasmoln. Där finns även du. Visst har du tittat upp på natthimlen någon gång och känt dig ganska liten? Människan har alltid blickat upp mot himlen och grubblat över universums alla gåtor. Du själv har säkert förundrats över hur många stjärnor det finns på himlen. Förmodligen blir du ännu mer förundrad när du får veta att det finns otroligt många fler än de som syns. De är så långt borta i universum att ljuset inte når fram till oss. På dagen kan du inte se några stjärnor alls eftersom himlen är för ljus. Jo, en ser du. Solen!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Syftet med kapitlet är att du ska lära dig mer om universum och vårt solsystem med planeter och andra himlakroppar. Du ska känna till olika tidsbegrepp och kunna berätta om himlakroppars rörelse i förhållande till varandra. Du ska lära dig naturvetenskapliga begrepp och kunna ge exempel på olika sätt att mäta tiden. Du ska förstå att människan i alla tider haft en strävan att vilja förklara omvärlden, och att olika tankar och idéer har lett till olika teorier och världsbilder, fram till dagens rymdresor, forskning och användande av satelliter.

Konkretisering av mål

  • Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  • Tidsmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  • Människan i rymden och användning av satelliter.
  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa i boken samt arbeta med uppgifterna som finns i arbetsboken. Vi kommer att titta på olika filmer samt göra extrauppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma utifrån dina svar i boken samt i olika diskussioner som kan ske i par, grupp eller helklass. Jag kommer även att ge er ett test efter avslutat kapitel.

Matriser

NO Fy
Astronomi

Astronomi

E
C
A
Solsystemet
Känner till flera av planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem på ett enkelt sätt. Använder en del ämnesspecifika begrepp/ord.
Känner till några planeter i vårt solsystem och kan berätta om dem på ett utvecklat sätt. Använder ämnesspecifika begrepp/ord.
Känner till alla planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem utifrån storlek, läge, kännetecken, mm. Använder ämnesspecifika ord/begrepp.
"Människans användning av rymden".
Kan berätta om på ett enkelt sätt om olika "saker" människan har i rymden, ex satelliter.
känner till några stycken "saker" som människan har i rymden.
Känner till och kan berätta utförligt om vilken användning människan har av "saker" i rymden, ex satelliter.
Rörelsers upphov till tid
Kan berätta på ett enkelt sätt om vilka rörelser i rymden som gett upphov till hur vi mäter tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstiderna).
Kan berätta utförligt om hur vi mäter tid och hur det påverkar vårt klimat(dygn, månad, år och årstider).
Kan berätta utförligare om hur rörelser i rymden ligger till grund för vårt sätt att mäta tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstider).
Tidsmätning
Känner till några olika sätt att mäta tid på.
Känner till några olika sätt att mäta tid på.
Kan förklara olika sätt vi mätt tid på genom historien tills idag.

Kunskapskrav år 6

E
C
A
  • Fy  4-6
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakropparna rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakropparna rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakropparna rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: