Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan. Texttyper. Åk 6, svenska

Skapad 2020-08-28 07:49 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
I svenskan från vecka 34-43 kommer du att få träna på att känna igen olika texttyper som till exempel brev, insändare och instruktion. Vi kommer att arbeta med textuppbyggnad, struktur och ämnesspecifika ord. Du kommer att få arbeta med texter i olika former, skriftligt och muntligt. Vi utgår ifrån kapitlet Café Beethoven i Zick Zack.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att du ska utveckla förmågor att skriva och och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra och ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter. Undervisningen ska också ge dig förutsättning att söka information om olika källor och värdera dessa.

 

Material

Zick Zack Skrivrummet

Kopierat material 

 

Det här kommer du lära dig

Du ska lära dig:

- strukturen i argumenterande, återberättande och instruerande text.
- rubriker, underrubriker, stycken.
- hur man bearbetar sin text (processen från tankekarta till färdig text).

 

Lektionsarbete

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom:


- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad du vill med texten)
- uppbyggnad och struktur (inledningsmening - fakta/berättelse - avslutningsmening)
- rubriker och underrubriker
- stödord och nyckelord
- göra gemensamma tankekartor om beskrivande ord/jämförelseord

Enskilt arbete
- skriva exempeltext för att öva
- arbeta i Zick Zack
- skriva argumenterande, återberättande och instruerande texter (insändare, brev och instruktion)

Grupparbete
- pardiskussioner om texter
- kamratrespons på varandras texter utifrån checklistor

 

Bedömning

Bedömning sker genom inlämnade skriftliga uppgifter som brev, skriva om ett minne, insändare och eventuellt en instruktion. En examinerande uppgift i form av en insändare görs under höstterminen. 

 

Med reservation för ändringar under terminens gång.

Uppgifter

  • Checklista återberättande text

  • Checklista insändare

Matriser

Sv
Skriva olika typer av texter

E
C
A
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande struktur.
Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
Stavning
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
Skiljetecken
I texterna använder eleven grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Sv
Söka och använda information samt ge och ta respons

F (insats krävs)
E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: