Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgens projektstart ht 2020

Skapad 2020-08-28 08:32 i 103211 Förskolan Mässen Stockholm Östermalm
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

 

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 

 

Välj ett projektområde

 

Naturens kretslopp

 

-   Varje projektgrupp väljer ett område inom projektet att fördjupa sig inom och skriver en projektplanering utifrån sitt fördjupningsområde

 

 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

- Respekt för naturen och dess varelser

 

- Tilltro till sin egen förmåga, rörelseglädje, motorik

 

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

 - Skapa nyfikenhet för djur och natur, kretslopp, vad kan man slänga i naturen och vad gör man av det man inte kan slänga i naturen?

 

- Hållbar utveckling, allemansrätten

 

- Förståelse för hur människans val påverkar naturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: