Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Eldorado 4A

Skapad 2020-08-28 08:14 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 1 i matematikboken

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

 

Förmågor att utveckla under arbetsområdet:

 

·       Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

·       Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

·       Föra och följa matematiska resonemang.

 

·       Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

·       Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 

 

Planering vecka 34 - 39

 

 

 

Vecka

Undervisningens innehåll

 

Grundkursen

Klart

34 -36

Tiobassymboler sid. 9 -11

Tal 1-15

Positionen avgör värdet s. 12-13

Tal 16 - 24

Talsystemet sid. 14-15

Tal 25 - 34

Blå eller röd kurs

 

 

 

37-38

Tallinjer och olika hopp sid. 22- 23.

Tal 70 – 79

Övergångar melan talsorter s.24-27

Tal 74 – 95

Blå eller röd kurs

 

 

 

 

 

39

Jämföra och storleksordna tal sid 33-36

Tal 131 -147

Blå eller röd kurs

 

 

Utvärdering 1

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer visa hur du lärt dig under lektionerna när du arbetar själv, på genomgångar och skriftligt prov.

 

Uppgifter

  • Matematikprov fredag 18/9

  • Matematikläxa till fredag 11/9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: