Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 2020

Skapad 2020-08-28 08:15 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
De flesta av oss passerar dagligen hus, broar, viadukter eller master av olika slag. De är alla exempel på konstruktioner där hållfasthet och stabilitet är viktigt. Undervisningen i teknik kommer den här terminen utveckla elevernas förmåga att utarbeta förslag till tekniska lösningar på olika problem eller behov. För att eleverna ska få förutsättningar att utveckla denna förmåga kommer de att jobba med ritteknik både analogt och digitalt, samt även konstruera egna modeller.

Innehåll

Efter kursen ska du kunna:

 Läsa och förstå dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar

 Tolka och använda begrepp, symboler och måttangivelser i ritningar

 Läsa dokumentation förknippat med fysiska och digitala modeller 

 Framställa enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikarbeten som genomförts            under kursen

 Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska                lösningar

 Beskriva tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

Arbetssätt:

                          Litteratur: Erforderlig litteratur delas ut under lektionstillfällena av läraren

                          Laboration: Analog ritteknik, Digital ritteknik, Konstruktion

 

Bedömning: Du visar vad du kan genom att vara aktiv på lektionerna, samt med skriftliga och muntliga uppgifter. Bedömning görs av praktisk ritteknik, med ett praktiska konstruktionsmoment och med skriftliga prov.

 

Prov: Vecka 41 och vecka 46

 

Vecka

Lektion

34

Ritteknikens grunder, praktisk övning i ritteknik

35

Praktisk övning i analog ritteknik

För repetition, se video:

https://youtu.be/WjQ43OQs5H0

36

Digital ritteknik, genomgång och praktik

37

Tekniska konstruktioner: Inledning. Materialkunskap, hållfasthet, balkar, armering, skalkonstruktioner och fackverkskonstruktioner. Genomgång av brobyggen.

38

Tekniska konstruktioner. Praktisk övning i brokonstruktion.

39

Tekniska konstruktioner. Mer om material och byggteknik. Självständiga teknikuppgifter relaterade till konstruktion.

40

Tekniska konstruktioner. Praktiska uppgifter och repetition.

41

Prov i ritteknik och konstruktioner.

 

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: