Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yngre barn breiten HT-2020

Skapad 2020-08-28 08:32 i 103591 Förskolan Breiten Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av Projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Välj ett projektområde

 

 

 

Biologi

 

 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Kommunikativa förmågan: återberätta, delta i reflektionen tillsammans med sina kompisar

 

Socioemotionella förmågan: Öka sin nyfikenhet kring djur och växter, Öka sin respekt emot varandra och våra djur och växter. Att samarbeta tillsammans och kunna vänta på sin tur, få utlopp för sin fantasi och kreativitet. Uppmuntra barnens initiativförmåga.

 

Begreppsförmågan: Ge barnen en ökad kunskap om olika begrepp och vad de betyder.

 

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Att få en ökad förståelse för hur och vart djuren lever och hur våra växter lever, att vi inte klara oss utan varandra. Att ge barnen verktygen för att kunna återberätta om saker de har lärt sig under terminens gång, att lära sig nya ord/begrepp. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: