Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion av miljö och material

Skapad 2020-08-28 08:45 i Persfallets förskola Hofors
Planering av introduktionsperioden för de yngsta barnen på förskolan.
Förskola
I läroplanen för förskolan kan man läsa: Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. För att barnen ska få en god introduktion till miljön och aktiviteterna arbetar vi målmedvetet med detta under en del av året för att sedan fördjupa aktiviteterna utifrån barnens nivå.

Innehåll

Syfte:

Ge barnen en god introduktion till förskolans olika miljöer och dess tillhörande material för att barnen ska få en förståelse för hur rummen och materialet används på ”rätt” sätt. Få en lärdom av våra gemensamma regler för de olika rummen samt få en förståelse för miljö och hållbarhet genom att vara rädd om vårt material.

 

Introduktion av förskolans olika rum/miljöer. Vi presenterar de olika rummen med tillhörande  material för barnen. 

  • presentation av rummen.
  • presentation av materialet.
  • fritt utforskande.
  • städning och sorterande av material.
  • successivt tillföra mer material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: