Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skutan projektstart Ht-2020

Skapad 2020-08-28 08:56 i 103221 Förskolan Skeppet Stockholm Östermalm
Förskola
Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema som är naturvetenskapliga fenomen.

Innehåll
Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.


Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ändvända sig av barnens frågor.

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.
Välj ett projektområde

 Vilka djur bor på vår förskolegård/närmiljö.

 

 
Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Nyfikenhet, glädje, känna lust och samarbeta.

 Våga öva och pröva och känna tillit till sin egen förmåga.

 Bekanta sig med nya begrepp och ord.

 Kunna ta till sig en lätt instruktion.

 Väcka ett intresse eller nyfikenhet.

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Upptäcka likheter och olikheter. (storlek, färg, antal, form)

Få en förståelse för vilka djur som kan finnas i vår natur/förskolegård.

 

 

 Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas)

Barn får upptäcka och undersöka i mindre grupper vilka djur som finns på vår gård/närmiljö.

Vi kommer samla varje grupp med en korg där det finns kikare, luppar, kamera och ett vitt tyg där barnen kan lägga sina skatter/föremål. (stenar, djur, löv, grus m.m)

  Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: