Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ÅK6.HT20. AURORA

Skapad 2020-08-28 09:00 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med läsförståelse, hörförståelse, skriftliga och muntliga övningar under läsåret.

Innehåll

35

Presentation av läraren. Repetition. Information.

36

Kap. 1. Du kan redan lite spanska! Vi har bara lektion på tisdagen.

37

Kap. 1

38

Kap. 2. Hola, ¿qué tal?

39

Kap. 2. Vi har bara lektion på onsdagen.

40

Kap. 3. ¿Tienes algo?

41

Kap. 3.

42

Kap. 4. ¿Tienes animales?

43

Kap. 4.

44

HÖSTLOV

45

Kap. 5. Un rap español. Repetition och övning inför provet.

46

DIAGNOS 1-5

47

Kap 6. ¿Dónde vives?. Litet projekt

48

Kap 6. Litet projekt

49

Redovisning av litet projekt

50

Kap 6. Redovisning av litet projekt. Vi har bara lektion på onsdagen.

51

AVSLUTNING. FILM

Läxor: 1 per vecka. Lämnas in skriftligt på onsdagar.

Skriv meningar/fraser/uttrycker med nya ord (vokabulär) som du ska få varje vecka (12 ord PER VECKA). Tips: titta i boken på dialoger/texter och använd ord på samma sätt.

Observera att vi brukar arbeta med övningsboken under lektionerna men ibland kan det vara så att eleverna ska göra några sidor i övningsboken som läxa istället för att skriva meningar.

Litet projekt i grupper med tre elever: presentera en känd person i den spansktalande världen.

 

VI SKA GÖRA ETT LITET PROJEKT

  

Vi ska arbeta under lektionerna i klassrummet med ett litet projekt. Vi ska arbeta i grupper med tre personer i varje grupp. Ni ska välja en känd person i den spansktalande världen. Det kan t.ex. vara en sportsman eller sportskvinna, en konstnär, en politiker, en kung, en skådespelare, en författare eller en sångare. Ni väljer själva.

 

 

Vi ska arbeta med iPaden i projektet under TISDAGAR/ONSDAGAR (från vecka 47 till 48). Ta gärna med iPaden. Läraren bestämmer grupper. Ni tre i gruppen ska presentera den personen som ni har valt för resten av klassen. Presentationen ska göras på spanska under vecka 49 till vecka 50 på TISDAGAR/ONSDAGAR. Ni ska själva bygga meningar på spanska. På spanska bygger vi meningar med SUBJEKT+VERB+OBJEKT (SVO), precis som på svenska.

Till exempel:

 

Jag äter ett äpple.

Yo como una manzana.

 

 

Hur ska vi beskriva personen? Tänk på:

 

Namn

Hur gammal är personen?

Vad har han gjort i livet? Hur var hans/hennes barndom?

Beskriv honom/henne så mycket som ni kan (ni använder adjektiv)

Säg varför ni valde just den personen

 

OBS!!! Det räcker med 10-12 meningar totalt. Skriv enkla meningar.

 

 

Varje grupps presentation ska vara 1-2 minuter lång. Alla eleverna i gruppen ska prata. Ni kan ha ett papper med manus/nyckelord/stödord men läs gärna inte för mycket. Försök att träna med kompisar och titta mycket på publiken. Vi kan träna på presentationerna på våra lektioner och jag bestämmer ordningen för presentationerna. Finns en grupp som känner sig färdig för att kunna göra presentationen, ni är välkomna att prata med mig och ni kan göra det.

 

 

VI ARBETAR UNDER LEKTIONER. DET BLIR 30 MINUTER PÅ VARJE LEKTION.

 

 

HUR BEDÖMER JAG PROJEKTET:

 

 

E

D

C

B

A

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

 

 

Har ni någon annan fråga så kan ni gärna kontakta mig.

 

María Aurora García Gleiser

maria.garcia.gleiser@edu.stockholm.se

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: