Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid ht 2020

Skapad 2020-08-28 09:09 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Vårt projektarbete hållbar framtid där vi fokuserar på utforskandet av vår närmiljö.

Innehåll

Planering av projektet Hållbar framtid HT 2020/2021

 


Bakgrund:

Vi kommer att arbeta med det gemensamma fokusområdet i kommunen Hållbar framtid under läsåret 20/21.
På Grön avdelning kommer vi att jobba med utforskandet av närmiljön, vilket innefattar både inomhus och utomhusmiljö.

 

Syfte:

Vi vill främja den livslånga lusten och lärandet.
Vi vill även uppmuntra barnens upptäckarglädje.
Genom projektarbete Hållbar utveckling vill vi öka barnens förståelse för miljön och hur de själva kan värna om den.

 

Hur:

 

Vi kommer att fokusera på att upptäcka med hela kroppen och alla sinnen.
Vi kommer även att fokusera på barnens språk. Att lära sig att behärska begrepp och ord som används i vardagen. Barnen använder sig mycket av kroppsspråk (då alla inte har hittat det verbara språket), minspel och ljud. Vi kommer att uppmuntra detta genom att ha en nära koppling till det pågående Läslyftet ”Flerspråkighet”.

För att följa projektet så kommer vi att använda oss av en projektvägg där vi kommer att dokumentera vad vi gör. Vi kommer även att använda oss av teknik i form av bilder, filmer, ljud och sång.
Vi kommer att hålla oss till avdelningen och utegården för att på så vis skapa trygghet, då barnen än så länge är så små.

 


Uppföljning:

Vi kommer att uppdatera projektet både på Unikum och Projektväggen.
Vi kommer att observera och dokumentera, både i helgrupp och i mindre grupper. Detta kommer sedan att utvärderas för att vidareutvecklas.

 

Uppstart:

På avdelningen har vi dukat fram flera olika sorters lekmiljöer, naturmaterial och leksaker.
Vi kommer att observera vad barnen väljer att leka med, vilka miljöer som lockar mest och sedan bygga en verksamhet efter det.
Vi kommer att utforska miljön både inne och ute.

I början kommer vi att fokusera på att hela gruppen ska lära känna varandra, oss pedagoger och miljön.
När barngruppen är samlad och trygg kan vi börja diskutera uppdelning i mindre grupper.

 


Vilka läroplans mål kommer ni att fokusera på:

 

Vi har valt att fokusera på dessa mål till att börja med. Vid senare utvärdering så kan det hända att vi lägger till fler.

 

 

 

·        * Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

 

·       *  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

 

 

·       *  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: