Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinters Projektstart HT 2020

Skapad 2020-08-28 09:10 i 103701 Förskolan 79 & Park Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av Projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 

 

Projektområde

Himlen

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmåga att skapa samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer såsom bild, form, rörelse, sång, musik och dans.

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar.

Fantasi och föreställningsförmåga.

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för sambandet i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Vad som finns på himlen och att himlen ändras vid olika väderlek och årstider.

Var molnen kommer ifrån.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: