Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA närmiljö

Skapad 2020-08-28 09:12 i Persfallets förskola Hofors
Projektarbete med vår närmiljö
Förskola
Vi kommer arbeta med Tema Närmiljö på vår avdelning och därigenom använda oss av våra fokusområden grön flagg, utomhuspedagogik och språkutveckling

Innehåll

Var är vi?

De övergripande målen vi har i verksamheten under året är Grön flagg, utomhuspedagogik och språkutveckling. Utifrån dessa områden har vi valt att starta ett arbete med barnen som handlar om deras närmiljö. Barnen har visat stort intresse för närmiljön, de vill utforska och undersöka vad som finns. Det är också viktigt för oss att arbeta med anknytning och trygghet vilket vi också kopplar till närmiljön, att barnen lär känna sin närmiljö och känner trygghet för den.  
Med detta som utgångspunkt lägger vi upp vårt arbete under året med närmiljön och barnens trygghet som fokus.

 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

A).Vart ska vi som pedagoger: 

1. Vi följer barnens intressen och utforskar närmiljön.

2. Vi planerar verksamheten för att göra den trygg och rolig för varje barn.

3. Vi använder språket som verktyg i temat för att ge barnen ett rikare ordförråd och en större ordförståelse.

B).Vart ska vi med projektet med barnen:

1. Barnen ska få möjlighet att utforska närmiljön och se vad som sker under året. Följa årstider och dess skiftningar i miljön

2. Barnen ska utveckla trygghet i gruppen genom ett medvetet arbetssätt om värdegrund från pedagogerna.

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

A). Hur gör vi pedagoger?

1. Vi är aktiva med barnen i deras upptäckande av närmiljön och utmanar de att hitta svaren på sina frågor.

2. Vi ger barnen möjlighet att utforska närmiljön i olika årstider.

3. Vi är närvarande pedagoger som hjälper barnen om det uppstår situationer som barnen behöver hjälp att lösa.

B).Hur gör vi pedagoger projektet tillgängligt för barngruppen?

1. Vi reflekterar och dokumenterar vårt arbete tillsammans med barnen och sätter upp det synligt för barnen.

2. Vi ger de möjlighet att prova och utforska flera gånger.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

A). Hur blev det för oss pedagoger?

 

B). Hur blev det för barngruppen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: