Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biet Ht-20

Skapad 2020-08-28 09:19 i St Mellby förskola Alingsås
Förskola
Hur vi kommer att arbeta under året

Innehåll

Tema:  

Temat tar sin utgångspunkt i en "hemlig väska". Temat kommer att vara beroende av barnens fantasi, tankar och idéer om den här väskan. Vi vet inte vart det kommer att landa, det är barnen som kommer att bära historien kring väskan vidare. 

Utvecklingsområde: Språk

Vi kommer att använda oss av Bornholmsmodellen i arbetet med språkutveckling vars syfte är att utveckla barns språk med hjälp av rim, ramsor, sånger, böcker, samtal och bilder.

 

Lärohjulet

Som ett sätt att dela upp läroplan och arbetsplan i mindre delar - små fokusområden "tårtbitar" där vi i 6 veckors perioder jobbar med olika delar i förskolans läroplan. 

I arbetet med språkutveckling fokuserar vi lite på vilka ord och begrepp som är "typiska" för varje tårtbit. Exempelvis i "Du & jag" där normer och värden är i centrum är samarbete, vän, förlåt, dela med sig sådana exempel.

 

Lust att lära och delaktighet & inflytande

Vårt arbete kommer att utgå från barnens intressen och vi ska arbeta med att hitta olika sätt att göra dem delaktiga i undervisningen på förskolan genom att:

- ta tillvara på spontana tillfällen som dyker upp i vardagen

- vara medforskare i barnens utforskande, upptäckter och lekar

- planera och utföra aktiviteter som utgår från vad barnen är intresserade av och vill göra

- ta reda på barnens tankar och åsikter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: