Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-08-28 09:43 i Förskolan Lilla Park Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Rörelse är viktigt för vår hälsa och en naturlig del för barn.

Innehåll

 

 

 

Rörelse på olika sätt är naturligt för barn. Vi vill stärka gruppens motoriska färdigheter och erbjuda en miljö som tillåter barnen att uttrycka sig genom rörelse både inomhus och utomhus.

 

  

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande" Lpfö18.

 Gruppen behöver få chans till att röra sig på sätt som en förskoleavdelning inte alltid tillåter därför planerar vi in rörelseövningar en gång i veckan. Vi använder oss även av utevistelsen till att kunna träna på motoriska färdigheter som inomhusmiljö inte tillåter.

Våra mål är:

 • Motorisk träning
 • Kroppsuppfattning
 • Lyssna till instruktioner
 • Samarbete och hänsyn
 • Hållbar utveckling - ta hand om sin kropp
 • Glädje

 

Hur gör vi?

Varje vecka planerar vi in olika rörelseaktiviteter, såsom hinderbana och dans  . Vi planerar utefter vad vi ser att barnen visar intresse för och  introducerar även nya aktiviteter för att inspirera till rörelse och upptäcka nya sätt att röra sig.

 Barnens intressen styr våra aktiviteter och vi pedagoger erbjuder nya utmaningar. Vi dokumenterar med bilder, text. Vi filmar vid olika tillfällen för att senare använda dem till reflektion tillsammans med barnen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: