Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ÅK7.HT20. AURORA

Skapad 2020-08-28 09:37 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med läsförståelse, hörförståelse, skriftliga och muntliga övningar under läsåret.

Innehåll

35

Presentation av läraren. Repetition. Information. Ny bok ¡Qué bien!

Introduktion till den spansktalande världen

36

Kap. 1 A. En la playa. Un encuentro. Vi har bara lektion på tisdagen. (elevens val på onsdag)

37

Kap. 1 A

38

Kap. 1 B. En la ciudad. América Latina. La familia.

39

Kap. 1 B. Vi har bara lektion på onsdagen. (elevens val på tisdag)

40

Kap. 1 C. En la cafetería. Mapa de Europa

41

Kap. 1 C

42

Projekt 1: Mi persona inventada. Individuellt arbete: Presentera dig själv (s. 18) och presentera en person i din familj. Du kan också presentera en känd person eller en komisk figur (se Mafalda presentation i s. 28) eller en påhittad person (se projektbeskrivning). Muntlig presentation 5 min

43

Fortsättning på projekt och presentationer.

44

Höstlov

45

Kap. 2A ¡Socorro! La ropa. El abecedario.

46

Kap 2A. Repetition inför prov (nästa vecka)

47

PROV. KAP.1A, 1B, 1C

48

Kap. 2 B. El crimen. Descripciones de personas.

49

Kap. 2 B.

50

Kap. 2 C. ¡Qué suerte! La moda. Vi har bara lektion på onsdagen (elevens val på tisdag)

51

Kap. 2 C. AVSLUTNING. (Film)

Läxor en gång per vecka.

Skriv (LÅNGA) meningar med nya ord (vokabulär) som du ska få varje vecka (15 ord).

Lämna in meningar skriftligt varje vecka på torsdagar.

Observera att vi brukar arbeta med övningsboken under lektionerna men ibland kan det vara så att eleverna ska göra några sidor i övningsboken som läxa istället för att skriva meningar.

 

Projekt: Mi persona inventada (skriv och tala)

 

 

 

Vem? ZIPI Y ZAPE

 

Vad är det? Es un cómic de origen español. Se pueden comparar con el Pato Donald en Suecia.

 

Skapare? När? Su creador es José Escobar y la primera vez que se publica una historieta o cómic de Zipi y Zape es en 1948.

 

Vad gör de? Ellos son gemelos y son muy traviesos. Se parecen al personaje de Astrid Lindgren que se llama en español Daniel el travieso (Emil i Lönneberga). Ellos siempre quieren hacer las cosas bien pero todo les sale mal o al revés. Su padre los castiga y los envía al cuarto de los ratones.

 

Beskrivning? Zipi es rubio y Zape es moreno. Siempre están juntos y tienen unas ideas muy locas.

 

Vad tycker de om? A ellos les gusta mucho el fútbol.

 

Thema: la escuela, las notas, padres, maestros o profesores, la familia.

 

 

ATT TALA

E

C

A

Muntlig framställning

Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Muntlig interaktion

Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

ATT SKRIVA

E

C

A

 

Struktur

Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.

Texten har en viss struktur, men ibland följs den inte. Det finns ett försök till en början och ett avslut på texten.

Texten har en klar struktur. Du har en röd tråd genom din text.

Beskrivning (adjektiv)

Du använder inte adjektiv när du beskriver.

Du använder adjektiv ofta i texten.

Du är säker på hur man använder adjektiv i texten.

Ord och uttryck

- ordförråd-vokabulär

Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Du använder svenska ord när du inte känner till det spanska. Ditt ordförråd är begränsat.

Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.

Eleven kan formulera sig enkelt, tydligt och sammanhängande.

Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på spanska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.

Stavning och form (grammatik)

Kongruens samstämmighet

plural/singular

maskulin/feminin

(artiklar+substantiv)

(artiklar+adjektiv)

Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.

Det saknas kongruens.

 

Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.

En del grammatiska fel finns (kongruens).

 

Texten har i stort sett inga eller enstaka form- och stavfel.

Kongruens är i stort sett bra.

 

 

Det som beskrivs ovan ska jag bedöma när jag ska sätta betyg på projektet. Du har möjlighet att fråga din lärare när du jobbar i projektet på dina lektioner. Träna på att uttala bra och träna lite före du gör din ljudfil. Fråga läraren om uttalet. När du skriver ska du försöka att skriva på ett korrekt grammatiskt och följa anvisningarna.

 

Har ni någon annan fråga så kan ni gärna kontakta mig.

 

María Aurora García Gleiser

maria.garcia.gleiser@edu.stockholm.se

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: