Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet på Solen

Skapad 2020-08-28 09:32 i Persfallets förskola Hofors
Detta är en planering för avd Solen på Persfallets förskola. Utifrån läslyftet jobbar vi med högläsning med dialog och samtal.
Förskola
Hofors kommun förskolor får fortbildning genom läslyftet. Läslyftet är utarbetat av Skolverket och bidrar till att förskolan får kunskap och fördjupning i barns språkutveckling. Vi får ta del av vad forskningen säger om detta . Vi arbetar nu med "läsa och berätta." Forskningen säger att högläsning tillsammans med samtal och dialog om boken ger bättre språk-, läs-, och skrivutveckling. Högläsning är en lärandesituation vad det gäller gemenskap, socialt, upplevelse, fantasi, tänkande, språkutveckling. Barn vill möta texter/bilder som utmanar till att tänka, känna och bearbeta. Vi måste hitta böcker som intresserar barnen och skapa en atmosfär av utforskande, glädje, intresse och lust.

Innehåll

Nuläge

Vi har barn i flera olika åldrar och har delat upp barnen i grupper för att tillgodose de olika behoven

Vi har barn med olika modersmål 

 Prioriterade mål

Högläsning och samtal ska ha en självklar plats i verksamheten. 

Vi vill att alla barn ska få fler möjligheter att komma till tals och kunna uttrycka sig 

Vi vill öppna upp för fler språk och uttryckssätt

Vi vill att barnen ska hitta något att känna igen sig i tex genom musik, sånger, sagor . Vi kan genom berättelser och böcker skapa en gemensam utgångspunkt även om man har olika erfarenheter och förutsättningar. 

 

Hur gör vi?

Metod -  att dela in barnen i små grupper skapar möjlighet  till fördjupning och fokus i de olika ämnena. Det är lättare att utrycka vad man vill och kan i en liten grupp.

Planerad högläsning med dialog om bilderna och texterna I de små grupperna kommer vi att läsa böcker, berätta sagor och samtala utifrån det vi ser och upptäcker. Bilder och figurer kommer att gestalta och förstärka. Vi kommer att använda oss av flera olika utryckssformer som skapande, rörelse, musik, dans, drama, sagor, samtal, ramsor och sånger.

Böcker ska vara tillgängliga för barnen och de ska lätt själv kunna titta, bläddra och utforska dem. Vi vuxna ska vara lyhörda för barnens intresse för böcker och bilder. Vi ska regelbundet läsa för barnen i både planerade grupper men oxå i verksamhetens vardagen. 

Vi vill öppna upp för fler språk och ta reda på olika ord och fraser på våra olika språk. Vi vill veta mer om de språk som förekommer på förskolan och kommer att ta hjälp av föräldrar och kollegor. 

Vi ska förstärka vår språkmiljö med bilder  och genom att använda tecken som stöd.

 

 

 


Förutsättningar

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: