Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- Upptäckarna

Skapad 2020-08-28 09:56 i Ströms slott förskola Naturmontessori Väst AB
Förskola
Vi ska i vårt värdegrundsarbete med de yngsta barnen arbeta med kompisböckerna.

Innehåll

Kompisböcker för de yngsta

Berättelserna i kompisböckerna tar utgångspunkt i situationer som barnen kan känna igen från sin vardag. Genom kanin och igelkotts olika dilemman kommer vi att kunna arbeta med många av de uppsatta målen i förskolans läroplan. Vi vill att barnen ska få förutsättningar att utveckla det sociala samspelet i gruppen. Vi vill skapa tillfällen där barnen får möjlighet att lära sig vikten av att ta hänsyn till varandra. Med hjälp av böckernas olika teman så vill vi ge barnen verktyg att: 

 • Samarbeta
 • Säga förlåt
 • Vänta på sin tur 
 • Dela med sig 
 • Lyssna på sina kompisar 
 • Visa sina känslor

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att vara lyhörda inför barngruppen och välja bok och dilemma utifrån gruppens behov. Vårt arbete kommer att innefatta samtal, skapande, lek, sång och musik. 

 • Vi kommer att ha samlingar där vi med utgångspunkt i berättelserna utövar olika aktiviteter.
 • Vi kommer att utföra åldersanpassade aktiviteter i mindre grupper 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: