Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fsk Viken/ Röda Skutan utbildning och undervisningsplan

Skapad 2020-08-28 09:45 i 223271 Förskolan Viken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

När ni skapar en utbildningsplan för er resultatenhet/förskola/arbetslag använd er av mallen som stöd, döp om den i rubrikrutan och spara som skolfavorit.

Formulera om inledningen, ta bort det i mallen som inte är relevant för er innan publicering.  

 

Syfte:

Varför startar detta projekt?

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

- barnen samlar löv på gården och leker med dem

Hur främjar vi barns språkutveckling?

- vi uppmärksammar blads olika former och färger

- vi jämför olika träds egenskaper

- vi lyfter upp trädens viktiga betydelse för hela livet på jorden:

för människor och djur.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

- barnen får plocka löv i olika färger och former samt skapa med dem

- vi kan erbjuda barnen en möjlighet att fota/filma träden under olika årstider

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

- förståelse för vattnets kretslopp och betydelse

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

- på tisdag förmiddag

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

- Vi promenerar i närområdet och samlar material med barnen samt fotograferar/filmar och undersöker.

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

- vi diskuterar, jämför, berättar

Vilka barn och pedagoger deltar?

- hela gruppen är med under tisdagsutflykterna.

- i samlingarna kommer de äldre/yngre barnen att arbeta vidare med materialen i sina egna grupper

- i verkstan kan barnen skapa utifrån sina nya upplevelser och erfarenheter.

Hur ska projektet dokumenteras?

- vi har anslagstavlor i barnens höjder där de har möjlighet att reflektera tillsammans över 

bilderna, fotografierna, olika alster...

- i skolplattformen kommer vi att skicka lärloggar till föräldrarna

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

- på anslagstavlor med deras alster

- vi förstorar barnens egna teckningar/målningar med hjälp av projektor till ett stort papper 

och använder hela avdelningen (inkl.fönster) som utställningsyta.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

- vi gör utflykter 

- vi berättar sagor (bl.a. projektorsagor, dilemmasagor, flanosagor)

- sånger om träden

- barnens egna stora vägg-träd med hjälp av projektorn

- vi projicerar filmer om olika skogar stort på väggen

- vi gör vatten odlingar så att barnen får se växternas rötter växa fram

- vi fotograferar träden under olika årstider

- vi uppmärksammar hur människan har alla år använt träd som material.

- vilka djur behöver träd?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: