Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket och jag

Skapad 2020-08-28 09:43 i Myggenäs förskola Tjörn
Vårt arbete med språkutveckling på vår avdelning med barn mellan 4-6 år.
Förskola
Vårt arbete inom temat "Språket och jag".

Innehåll

 

Var är vi?

Inom temat språket och jag ser vi att barnen är intresserade av att utforska språket på många olika sätt inom olika områden så som tal- och skriftspråk, men även genom sitt kroppsspråk. Vi ser också att barnen behöver rikligt med tillfällen att få komma till tals och ta plats där de får möjligheter att utmanas inom det språkliga.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill utmana barnen i deras språkliga utveckling genom att arbeta med talspråk, skriftspråk, symboler samt det matematiska språket. Vi kommer också att arbeta med kroppsspråk och motorik. Barnen kommer också att få möta begrepp inom digitalisering och hållbar utveckling. Vi vill ge barnen en större förståelse för hur människa, natur och samhälle påverkar varandra och hur vi bör förhålla oss till varandra.

 

  


Hur gör vi?

• I det språkliga arbetet kommer vi att använda oss av böcker samt en bokstavsvagn. Vi kommer även att skapa en skrivhörna för möjliggöra större utveckling inom detta område. Vi kommer också arbeta mycket med teckenspråk i olika sammanhang.

• För att utmana barnen i deras talutveckling kommer vi att använda oss av rim och ramsor, munmotorik, rollek, handdockor mm. för att locka barnen till att kommunicera på ett lekfullt sätt. Vi kommer att skapa mindre sammanhang för barnen där alla kan få komma till tals och höras. Vi kommer att använda oss av böckerna om Grodan och hans gäng och på så vis ges tillfälle till samtal kring frågor i barnens vardag. 

• Inom matematiken kommer vi bl.a. att använda oss av UR Miniräknarna där barnen får möta matematiska begrepp och problemlösning för att utmana barnen i deras matematiska tänkande.

• För att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning kommer vi bl.a att arbeta med miniröris.

• I arbetet med hållbar utveckling och digitalisering kommer vi bl.a att arbeta med sopsamlarmonster och digitala verktyg för att barnen på ett lekfullt sätt ska öka sin förståelse för hur de själva påverkar miljö och natur. 

• Genom ovanstående aktiviteter kommer barnen att ges rikligt med möjligheter till personlig och språklig utveckling för att stärka tilliten till sin egen förmåga.

 

 

Hur blev det?

Vi reflekterar och analyserar kontinuerligt i arbetslaget hur arbetet gått genom olika form av dokumentation, för att på så sätt utveckla vårt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: