Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mio min Mio - litteraturarbete för åk 7

Skapad 2020-08-28 09:56 i Önnerödsskolan Härryda
Högläsning av boken Mio min Mio med olika skrivuppgifter som fokuserar på valda delar av det centrala innehållet. Eleven får öva sig att skriva olika slags texter samt diskutera den gemensamma läsningen
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att under några veckor tillsammans läsa boken Mio min Mio av Astrid Lindgren. Vi kommer att dela upp boken i olika avsnitt och göra skriftliga uppgifter till de olika delarna.

Innehåll

Syfte (Lgr11)

 

  • Utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur. 

Centralt innehåll:

 

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

  • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. 

  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Så här kommer vi att arbeta:

Vecka 36:

Högläsning av del 1, (1-38) . Uppgift: boken inleds med en efterlysning av Bo Wilhelm Olsson. Hur skulle en efterlysning av dig låta? Skriv! 

Högläsning del 2, (39-72): Uppgift: Skriv ett brev till Benka. Gå igenom och repetera vad som är typiskt för brev.

Genomgång och jämförelse av genrerna saga och fantasy. Diskussion.

 

Vecka 37:

Högläsning del 3, (73-107 ). Uppgift: personbeskrivning.

 

Vecka 38:

Läsa ut boken, (108-138 ). Uppgift: Vad hände sedan? Skriv din egen fortsättning på boken.

 

Kunskapskrav och bedömning:

Betyget E:

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

 

Betyget C:

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

 

Betyget A:

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: