👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation HT20 Pärlemor

Skapad 2020-08-28 10:11 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Att utveckla sin förmåga att lyssna, uttrycka tankar och kommunicera med andra samt utveckla sitt intresse för berättelser och bilder.

Innehåll

Var är vi? 

Åldern på barnen på avdelningen är 1-2 år och en del har påbörjat sin verbala språkresa genom användning av ord och andra kommunicerar med  gester, minspel, rörelser, röstläge, ljud och blick. Vi ser ett intresse hos barnen att utforska språket för att kommunicera med varandra och med oss pedagoger. Vi arbetar aktivt i vardagen med att utveckla barnens språk och kommunikation. Vi använder oss av TAKK-tecken och även av bildstöd. I vår dagliga samling så använder vi oss av språkpåsar, sånger och böcker, trumma osv. Vi ser att barnen är mycket intresserade av Babblarna, både i bokform, via projektorn och figurerna på avdelningen. Babbla är den babblare som står för det språkliga och han är  med oss i vår resa för att utveckla barnens språk på olika sätt.

Var ska vi?

Vårt mål med undervisningen är att:

 Vi vill att barnen ska få förutsättningar att komma till tals genom att bl.a. uttrycka frågor och funderingar,

 De ska erfara att bli aktivt lyssnade på.

 De ska få ha möjlighet att uttrycka sig både verbalt och icke verbalt.

 Vi kommer även att arbeta med TAKK-tecken som ett sätt att kommunicera.

 Vi vill att barnen ska få uppleva glädjen i att leka med ord och ljud på olika sätt.

Vi vill att barnen ska få ett ökat ordförråd och ordförståelse.

Hur gör vi?

Barnen  kommer att få lära tillsammans genom vuxenstyrda aktiviteter, men också genom att vi skapar lärmiljöer som främjar det spontana lärandet. Den fysiska lärmiljön blir en viktig del i arbetet, där vi försöker skapa möjlighet för möten mellan barn-barn och barn-miljö där kommunikationen främjas. Vi kommer att jobba aktivt med språkpåsar, sagopåsar, flanosagor, sagor i bokform men även via Ugglo och projektorn. 

Vi kommer att leka med ord i sånger, rim och ramsor, osv

Vi kommer att dela upp barnen efter deras ålder och ha olika språksamlingar. Detta gör vi för att utmana barnen vidare i deras språkliga utveckling. 

 

Dokumentation: 

 • Gemensamma lärloggsinlägg på gruppnivå 
 • Individuell lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18