Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning åk7

Skapad 2020-08-28 10:24 i Rävlanda skola Härryda
Tal och tals användning åk 7
Grundskola 7 Matematik
Tal och tals användning

Innehåll

Tal och tals användning

Syfte med undervisningen är att eleven ska:

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för olika lösningar

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Problemlösning

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Länk till kursplan på Skolverket

Kunskapskrav

Det här ska du lära dig:

 

 

Tal

De fyra räknesätten

Enheter för vikt och volym

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Avrundning och överslagsräkning

Delbarhet

Primtal

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 

göra beräkningar med de fyra räknesätten i huvudet, skriftligt och med digitala verktyg

enheter för vikt och volym

avrundning och överslagsräkning

primtal och sammansatta tal

primtalsfaktorisering

använda de begrepp som hör till arbetsområdet

lösa problem som hör till arbetsområdet

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området:

tal, siffra, naturligt tal, decimal, heltal, jämnt tal, udda tal, primtal, sammansatt tal, primtalsfaktor, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, delbarhet, delbarhet, avrundning,närmevärde, överslagsräkning.

 

Länk till begrepp inom Tal och tals användning

 

Material

Vi kommer att använda oss av Gleerups digitala läromedel. Där finns allt material, övningar, diagnoser och gruppövningar.

 

Här finns en länk till hur vi kommer att arbeta:

 

Arbetsgång för området Tal och tals användning åk 7 - Gleerups

Examination och redovisning av kunskaper

Så här kan du visa dina kunskaper:

Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.

Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.

En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.

Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.

Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.

Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.

Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Bedömningsgrundande uppgifter:

Gruppuppgifter

Enskilt arbete i området

Diagnos

Skriftlig prov i begrepp v.38

Skriftligt prov torsdag v. 40Uppgifter

  • Begreppsprov onsdagen 27/2

  • Planering v35-40

  • Kunskapskrav

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: