Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens länder

Skapad 2020-08-28 10:41 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F – 9 Geografi
I denna kursen jobbar vi med namngeografi samt lär oss om vilka förutsättningar människor har i de olika världsdelarna.

Innehåll

Syfte och mål:
Syftet med denna kursen är att ni ska få en inblick i hur människor i olika delar av världen lever. Vilka förutsättningar människor har. Vad kan vi göra för att få en bättre värld.
Målet med kursen är att ni ska ha grundläggande kunskaper kring världens länder med fokus på namngeografi, resurser och klimat.

Betyg
A=mycket goda kunskaper samt väl utvecklade analyser
C=goda kunskaper och utvecklade analyser
E=grundläggande kunskaper och enkla analyser

Planering:
Lärobok: SOS geografi
Asien
1, Att läsa: s. 6-33
Vi tittar på Asien på världskartan och diskuterar
Tyst läsning s. 12-14 om Kina. Diskussion. Kinas förändring.
Läs- och skrivövning s. 15-16 om Japan

2,
Vi tittar på folkmängd och befolkningstäthet samt klimat i kartboken
Läraren berättar om resurser och utveckling.
Läs- och skrivövning s. 25-30
Titta på resurskartor
Seterra: Asiens länder

Afrika
3, Att läsa: s. 44-67
Vi tittar på Afrika på världskartan och diskuterar
Läs- och skrivövning s. 56-58
Klimat och naturtillgångar i kartboken
Läraren pratar om naturtillgångar och industri

4,
Läraren pratar om Afrikas historia och nutid
Eleverna skriver en text om Afrikas historia, nutid och framtid hjälp s. 54-55
Seterra: Afrika

Nordamerika
5, Att läsa s. 68-83
Vi tittar på världskartan och diskuterar
Eleverna svarar på frågan: Var i Nordamerika skulle du helst vilja bo med tanke på natur och klimat mm. Kartbok + s. 71-75
Läraren pratar om jordbruk/odling
Kartboksövning, befolkning, resurser

6, Läs-och skrivövning s. 77-79
Läraren pratar om befolkning och problem kring det.
Eleverna skriver sina tankar om USA som supermakt
Läs s. 80-83 om Mellanamerika. Diskussion
Seterra: Nord- och mellanamerika

Sydamerika
7, Att läsa: 85-93
Vi tittar på världskartan och diskuterar
Kartövning: Natur och klimat
Läraren berättar om naturtillgångar och industri
Tyst läsning om Brasilien s. 87-89
Seterra: Sydamerika

Oceanien
8, Att läsa: s. 34-43
Vi tittar på världskartan och diskuterar
Arbete med uppgift om Oceanien

Frågor att jobba med:

A, frågor 1-7 s. 20
B, frågor 3-7 s. 33
C, frågor 2-6 s. 51
D, frågor 2a, 3, 6 s. 59
E, frågor 1, 3, 5, 6, 8 s. 67
F, frågor 1-5 s. 84
G, frågor 1-3, 5-6 s 93
H, frågor 1-6 s. 43

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: