Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5: Practice speaking

Skapad 2020-08-28 10:48 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
Speaking English is often seen as either dreadful or easy, it all depends on how used you are at it. We are this year, therefore, going to practice speaking a lot.

Innehåll

This assignment will go on during the entire year and it is only for practice to help you feel more comfortable with speaking. You will not be assessed and you will get to practice your presentation in front of Lisa and get some tips before talking to your group :)

You are going to be divided into small groups of 3-4, you will remain in these groups throughout the first term.

In Thursday's lesson, in a pre-decided order,  one of you will give a small 2-3 minutes presentation in your group about a pre-decided topic.  

Your presentations will be divided into 4 parts and follow the same structure

part 1) Introduce your topic/article and why you chose it. 

part 2) Describe the background and the situation today

part 3) Give your own opinion on the topic

part 4) Present a discussion question for your listeners

 

 

Tuesday 10.20-10.40

Thursday 12.45-12.55

Students giving the presentation this week 

You will get 5 min each with Lisa to practice your presentation and get some pointers and tips to help and prepare you

Give your presentation in your small group and listen (lead it if you feel comfortable) to the discussion. 

Prepare a question to be discussed by the others

Students listening to presentation this week

You will get 15-20 minutes to search for information and prepare your upcoming presentation

Listen to the presentation and partake in discussion 

 

Groups and themes

Group 1: Tilly, Tilda, Aras,

Group 2: Larissa, Margus, Daana, Michael

Group 3: Maaido, Gabriella, Dirok

Group 4: Heba, Isac, Daniella

 

Week 

Persons presenting + what theme

48

Aras, Michael, Dirok, Daniella - Theme 1

49

Tilda, Dana, Gabriella, Isac - Theme 1
51 Tilly, Margus, Larissa, Maaido, Heba - Theme 1

3

Aras, Michael, Dirok, Daniella - Theme 2

4

Tilda, Dana, Gabriella, Isac - Theme 2
5 Tilly, Margus, Larissa, Maaido, Heba - Theme 2

6

Aras, Michael, Dirok, Daniella - Theme 3
7 Tilda, Dana, Gabriella, Isac - Theme 3
9 Tilly, Margus, Larissa, Maaido, Heba - Theme 3

 

Themes:

 1. Article from Australia

 2. Article from Canada

 3. Article from Ireland

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: