👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde: Tillgänliga och inkluderande lekmiljöer 2020/2021

Skapad 2020-08-28 10:56 i Sjötorp Mariestad
Förskola
Målformulering: Få till en tillgänglig och inkluderande lekmiljö som passar alla barn och åldrar.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 

Vi har blivit bättre på att förändra lekmiljöerna när vi märker att barnen inte leker med det längre. Då förändrar, flyttar eller tar vi bort lekmiljön eller delar av den.

Vi är mer observanta på vad barnen intresserar sig för och försöker att anpassa miljön efter barnens intressen. 

 
Både fritids- och förskolebarn kan leka med varandra.
Barnen vi har just nu klarar också av att leka med alla i barngruppen. De leker med aktiviteten eller saken, inte med specifika barn. 

 

 

 

 Vi vill få till ett rum där de äldre kan ha ett utrymme att ha saker som inte de yngre barnen får ha tillgång till på grund av skaderisk.

 

Vi vill göra ute- och innemiljön mer utmanande och utvecklande för barnen.

 

Blanda stora och små.
Ändra gruppindelningen utefter temat.

 

 Vi behöver bli mer insatta i vad de leker och bli bättre på att ge barnen eller barnet verktyg för att utveckla leken. 

 

Vi ska bli mer lyhörda under barnens lek, lyssna och iaktta på håll vad de leker och pratar om.


Ställa frågor och eventuellt 
lägga till material för att utveckla leken.

 

Vi ska göra en lekinventering med barnen.

 

Koppla läroplansmål;

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?