Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och Magnetism, åk 9, Fysik

Skapad 2020-08-28 11:13 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik Biologi
Magnetism innebär att material drar till sig eller stöter bort andra material och elektricitet är laddningar i rörelse. Elektromagnetism är sambandet mellan magnetism och elektricitet och är en av de fyra grundläggande krafter som gör att partiklar påverkar varandra, de andra är gravitation, starka och svaga kärnkraften.

Innehåll

Förmågor vi arbetar med:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Det här kommer vi arbeta med på lektionerna:

 • Genomgångar
 • Filmvisning
 • Laboration/demonstrationer
 • Repetition med instuderingsuppgifter
 • Gemensamma diskussioner

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Ström 
 • spänning
 • Statisk elektricitet
 • Åska
 • Elektrisk ström
 • Sluten krets
 • Strömstyrka och spänning
 • Resistans
 • Elektriska ledare
 • Räkna med resistans
 • Kopplingsschema
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Kortslutning
 • Magnetism
 • Magneter
 • Kompassen
 • Magnetfält
 • Elektromagneter
 • Elektrisk energi
 • Elektrisk effekt
 • Induktion
 • Generatorn
 • Likström
 • Växelström
 • Transformatorn
 • Säkringar

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande i diskussioner och gemensamma uppgifter
 • Skriftligt prov
 • Laborationer- Labbrapport

 

Veckoplanering:

Vecka :

Lektion 2: Ström och spänning, En ström av elektroner, Statisk elektricitet, Åska, Elektrisk ström, Sluten krets, Strömstyrka och spänning, Resistans, Elektriska ledare, Räkna med resistans, Kopplingsschema

Vecka :

Lektion 1: Seriekoppling och parallellkoppling, Kortslutning, Magnetism, Magneter har två poler, Kompassen, Tillfälliga och permanenta magneter, Elektrisk ström skapar magnetfält, Elektromagneter

Lektion 2: Elektrisk energi, Elektrisk effekt, Induktion, Generatorn, Likström och växelström, Transformatorn, Säkringar, Jordad ledning 

Vecka :

Lektion 1: Laboration, Labbrapport

Lektion 2: Prov

 

Bedömningsunderlag:

1. Skriftligt prov

2. Instuderingsfrågor

3. Labbrapport

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: