Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röd målområde: Språk t20-21

Skapad 2020-08-28 11:53 i Villervalla Degerfors
Förskola
Målområde: Språk

Innehåll

Mål från LPFÖ:

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.”

 

”Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.”

Utvecklat målområde:

argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang. Barnen ska få utveckla sitt intresse för skriftspråk och symboler. 

Nedbrutet mål:

Vi ska ge förutsättningar att känna igen ordbilder. 

Vi vill ge barnen förutsättningar för att utveckla bokstavsljud.

Syfte: 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet för skriftspråket och dess betydelse. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk. 

Förståelse:

Barnen får en ökad förståelse för att ordbilden får en betydelse. Barnen får möjlighet att få en ökad förståelse för bokstavens ljud samt hur det kan påverka det muntliga språket. 

Förmågor:

Förstå vad ord och begrepp betyder och hur de hör ihop. Få en ökad förmåga att kunna uttrycka sig muntligt. 

Metoder: 

spökskrivning och sedan få berätta. 

Ordlek

Använda kroppen för att visa bokstäver

skriva i ris

namnkort

Bokstavskort

ordbilder 

sång (babblarna)

ljudövning

högläsning

 

Vetenskaplig grund:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/undervisning-i-forskolan-borjar-i-intresse-hos-barnen

Källa till forskningen:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: