Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Citronfjärilen Tema Vatten 20/21

Skapad 2020-08-28 11:50 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Citronfjärilen Tema Vatten 20/21
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema Vatten. Vattnet på o runt vår ö, Orust och vattnet vi möter i vår vardag.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Här har vi en nystartad grupp med de äldsta barnen från Smörblomman samt de yngsta barnen från Prästkragen. 

Då vi på Ängsberget beslutat ha ett gemensamt tema: Vatten, bygger vi vidare på bla barnens sommarupplevelser med vatten.

Vi fokuserar på vårt närområde havet och vatten på och runt Orust och vatten i olika former som vi möter i vår vardag.

 

 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att....

Samspela med alla barnen i gruppen och lära känna varandra.

Lyssna till sitt namn samt kunna vänta på sin tur genom att räcka upp handen då man vill prata i gruppen, vid tex samling.

 


Målet når vi genom att..

 • Vara tillgänglig och närvarande för varje barn och att vi som pedagoger är lyhörda så att varje barn får komma till tals.
 • Arbeta ihop barngruppen och lära känna varandra genom sånger, ramsor och rollspel.

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 


 • Lpfö 18
 •  

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Leka med bokstäver och lära känna sitt eget namn och kompisarna i gruppens. 

Inför gruppen kunna berätta om någon upplevelse eller händelse tex där tema vatten är med i samtalet.


Målet når vi genom att

 • Synliggöra och leka med barnens namn i olika sammanhang.
 • Göra små utflykter tex till bäcken, dokumentera och sedan samtala kring bilderna.

 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Jämföra och se skillnader/likheter tex stor-liten, varmt-kallt, sött-salt.

Räkna och sortera tex fiskar, båtar, kompisar 


Målet når vi genom att

 • Experimentera med vatten i olika former 
 • Vara medforskande pedagoger och uppmuntra barnen till nyfikenhet.

 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Uppleva vatten i olika former och koncistens.

Uppmärksamma barnen i vilka olika sammanhang vi hittar vatten. Var, när och hur använder vi vatten.

Behöver vi vatten?

 


Målet når vi genom att

 • Dokumentera, reflektera och forska kring de vi har i vår närhet tex Henåns hamn, Dalekvia.
 • Låna böcker och läsa om vatten, se på faktafilmer mm 
 • Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Se och uppleva vädrets olika fenomen såsom regn, hagel, snö osv

Att vattnet är en förutsättning för liv

 


Målet når vi genom att

 • Vi pedagoger är flexibla i de olika väderfenomenen
 • Att vi tillsammans under temats gång planterar frön och ser vad som behövs för de ska växa.

 

  Barns delaktighet och inflytande

  Mål

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  •  
  •  
  •  


  Målkriterier
  Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

  Kunna lyssna på när någon pratar och vänta på sin tur genom att tex räcka upp handen.

  Tillsammans med en kompis hjälpa och samarbeta för att utföra enkla instruktioner/uppgifter.

  Genom en omröstning kunna komma fram till ett gemensamt beslut.


  Målet når vi genom att

  • Aktivt använda oss av turtagning, använda t ex ramsor. vara närvarande och lyhörda som pedagoger

   

   

  UTVÄRDERING - hur blev det?

  Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

  Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

  Normer och värden

  Omsorg, utveckling och lärande

  Barns delaktighet och inflytande

  Lust att lära

  Verktyg som går att använda är

  • Dokumentation,
  • Observation,
  • Reflektionssamtal med barnen,
  • Pedagogisk dokumentation m.m
  • Forskning
  • Litteratur

   

   

   

  Reflektionsfrågor: 

  1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
  2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
  3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
  4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

   

  Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
   Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
   Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
   Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
   Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
   Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
   Lpfö 18
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: